Обліково-аналітичне забезпечення реалізації концепції діючого підприємства.

Автор(и)

  • E. E. Ionin Донецкий национальный университет

Ключові слова:

концепція, діюче підприємство, обліково-аналітичне забезпечення, управління, чисті активи, банкрутство

Анотація

У статті розглянуті питання обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством на основі реалізації концепції діючого підприємства. Обґрунтовано аналітичні співвідношення основних показників діяльності підприємства, що забезпечують його платоспроможність, стабільність і вибір напрямку розвитку.

Біографія автора

E. E. Ionin, Донецкий национальный университет

д. э. н., профессор

Посилання

Александер Д. Международные стандарты финансовой отчетности: от теории к практике [Текст] / Д. Александер, А. Бриттон, Э. Йориссен / Пер. с англ.: В. И. Бабкин, Т. В. Седова. — М.: Вершина, 2005. — 767 с.

Голов С. Концепция амортизации и их влияние на учет и управление в современных условиях / С. Голов // Бухгалтерский учет и аудит. — 2004. — № 8. — С. 9-15.

Метьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета [Текст] / М. Р. Метьюс, М. Х. Б. Перера / Пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 663 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета [Текст] / Я. В. Соколов. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 496 с.

Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст] / В. Ф. Палий. — М.:ИНФРА-М, 2003. — 472 с.

Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация [Текст] / Л. А. Бернстайн / Пер. с англ. О. В. Скачковой и др. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 624 с.

Анализ финансовой отчетности [Текст] / [О. В. Ефимова, М. В. Мельник, В. В. Бердников, Е. И. Бородина]. — М.: Омега-Л, 2012. — 400 с.

Мних Є. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації / Є. Мних // Бухгалтерський облік і аудит. — 2006. — № 1. — С. 55-61.

Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы [Текст] / В. В. Ковалев. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 720 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті