Становлення і розвиток монетарної політики Національного банку України.

Автор(и)

  • M. О. Kuzheliev Донецький національний університет
  • G. О. Kuzhelieva Донецький державний університет управління

Ключові слова:

центральний банк, Національний банк України, валютна політика, монетарна політика, грошова емісія, валютна інтервенція, девізи

Анотація

У статті проаналізовано механізми та інструменти грошово-кредитної політики Національного банку України в контексті їх впливу на формування ефективного механізму розвитку національної економічної системи. Проведено системний аналіз монетарної політики НБУ в розрізі окремих складових за період 2006-2012 рр. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення монетарної політики в Україні, які забезпечать розвиток, як національного банківського сектора, так і економіки в цілому.

Біографії авторів

M. О. Kuzheliev, Донецький національний університет

д. е. н., доцент, професор кафедри

G. О. Kuzhelieva, Донецький державний університет управління

к. е. н., доцент

Посилання

Вовчак О.Д. Кредит і банківська справа : [підручник] / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. — К.: Знання, 2008. — 564 с.

Гладких В.В. Ринкова позиція банків в умовах ринкової конкуренції / В. В. Гладких // Вісник Національно банку України. — 2007. — № 9. — С. 5-12.

Науменкова С. Нові тенденції в механізмі регулювання фінансового сектору / С. Науменкова // Вісник Національно банку України. — 2011. — № 12. — С. 4-11.

Реверчук С.К. Гроші та кредит : [підручник] / С. К. Реверчук [та ін.]. — К.: Знання, 2011. — 382 с.

Федірко В.В. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки / В. В. Федірко // Економічний форум. — 2011. — № 2. — С. 117-121.

Берже П. Грошовий механізм / П. Берже. — М.: Прогрес, 2010. — 458 с.

Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика в эпоху ценовой стабильности / С. Р. Моисеев // Бизнес и банки. — 2006. — № 11. — С. 3-8.

Гриценко А. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики / А.Гриценко, Т. Кричевська // Вісник Національно банку України. — 2005. — № 11. — С. 8-18.

Стельмах В.С. Грошово-кредитна політика в Україні : [Монографія] // В. С. Стельмах. — Київ: Знання, 2009. — 421с.

Дзюблюк О.В. Валютна політика : [Підручник] / О. В. Дзюблик. — К.: Знання, 2009. — 422 с.

Кужелєв М.О. Місце банківської системи в структурному регулюванні економіки України / М. О. Кужелєв, І. Г. Брітченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. — Серія «Економічні науки». — 2007. — № 1 (21). — С. 125-128.

Центральний банк та грошово-кредитна політика : [Підручник] / За ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 2012. — 556 с.

Сайт держкомстату України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. bank.gov.ua/control/uk/allinfo.

Основні показники грошово-кредитної політики НБУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www. bank.gov.ua/stat21.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті