Аспекти іноземних інвестицій Вінницької області в сучасних економічних умовах.

Автор(и)

  • О. Fedortsova Vinnytsya Financial Economical University

Ключові слова:

зовнішньоекономічна політика, інвестиційна діяльність, корупція, істотні зміни, розвиток виробництва Вінницької області

Анотація

У статті розглядаються проблеми іноземних інвестицій у Вінницькій області, а також ряд питань, пов'язаних з ними. В статті наголошується, що існує велика внутрішня недостача фінансування країни, отже доводиться шукати іноземних інвестицій в якості вирішення проблеми. Подається термін іноземних інвестицій, а також поняття іноземного інвестора. В статті наводяться імена відомих вчених, що займаються цією проблемою. Авторка визначає проблеми, що доводиться вирішувати з урахуванням тенденцій світової фінансової кризи і глобалізації економічних відносин, разом з тим підкреслюючи, що збільшення іноземних інвестицій можуть внести серйозні зміни в розвиток виробництва і фінансового стану країни та її регіонів. Наголошується на важливості іноземних інвестицій в умовах глобалізації економічних відносин. Проаналізовано умови іноземних інвестицій Вінницької області. Визначено всі недоліки інвестиційного клімату Вінницькій області. Наводяться дані іноземних інвестицій в промисловості Вінницької області, а також в сільському господарстві, які доводять доцільність іноземних капіталовкладень, вказуються недоліки та шляхи вирішення проблем.

Біографія автора

О. Fedortsova, Vinnytsya Financial Economical University

PhD, senior lecturer  Department of Economics

Посилання

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями / У. Баффетт; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 268

Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 364 с. ББК 65.04

Закон України “Про режим іноземного інвестування”. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/93/96-вр.

Бешар Д. Состояние и перспектива развития иностранных инвестиционных вложений в экономику Азербайджана / Д. Бешар // Економіст. – 2010. – №11. – С.56–58

World investment report-2012. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.un.org/ru/ development/surveys/investments.shtml.

Карлін M. I. Фінансова система України [Електронний ресурс] / М. І. Карлін. – Режим доступу :http://libfree.com/182666578-finansifinansova_sistema_ukrayini_karlin_ mi. html

ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649. Economic Analysis. year 2013. 13. Volume estimates

Гераймович В. Л. Проблеми державного регулювання інвестиційного процесу в Україні /В. Л. Гераймович // Науковий вісник НУБіПУ. – 2011.

Лазебник Л. Л. Інвестиційний клімат та економічна мотивація іноземного інвестування в Україні / Л. Л. Лазебник// Фінанси України. – 2010. – №4. – С. 82-88.

Офіційний сайт Вінницької обласної Ради. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vinrada.gov.ua/main.htm

Інформаційний портал Вінниця.инфо. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vinnitsa.info/news/u-vinnitsi-ne-zmogli-prodati-amerikanskiymonsanto-80-ga-zemli-pid-virobnitstvo-ale-investor-ne-pishov-z-mista.html.

Статистичний щорічник Вінниччини за 2011 р./ Головне управління статистики у Вінницькій області; за ред. С. Ігнатова. – Вінниця: ІВЦ Головного управління статистики у Вінницькій області, 2012. – 611 с.

Статистичний щорічник Вінниччини за 2010 р./ Головне управління статистики у Вінницькій області; за ред. С. Ігнатова. – Вінниця: ІВЦ Головного управління статистики у Вінницькій області, 2011. – 619 с.

Статистичний щорічник Вінниччини за 2009 р. / Головне управління статистики у Вінницькій області; за ред. С. Ігнатова. – Вінниця: ІВЦ Головного управління статистики у Вінницькій області, 2010. – 640 с.

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Вінницької області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-informati

Череп А. В. Інвестиційна діяльність України: стан та шляхи активізації / А. В. Череп Г. І. Рурк //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 3. – С. 48-5

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті