Мотивація як метод підвищення ефективності праці в органах державної влади України.

Автор(и)

  • K.P. Yakimenko Донецький національний університет

Ключові слова:

ефективність праці, державний службовець, державна служба, оплата плаці, мотивація

Анотація

Основою будь-якої сучасної організації, безумовно, є люди, оскільки саме люди забезпечують ефективне використання будь-яких видів ресурсів, наявних у розпорядженні організації, і визначають її економічні показники і конкурентоспроможність. Для забезпечення ефективної діяльності органів державної влади необхідно максимально повно використовувати наявні в них ресурси. Від рівня компетентності державних службовців, їх професійних знань і навичок, внутрішньої готовності до праці залежить якість прийняття управлінських рішень. А це, в свою чергу, безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток країни. Стаття розкриває головні проблеми активізації трудових стимулів державних службовців в Україні через мотивацію їх праці. Державна служба відіграє ключову роль в механізмі управління державою. У зв'язку з цим гостро постає питання про створення якісного та ефективного механізму мотивації праці державних службовців. Для цього необхідно впровадження специфічних стимулів, створення сприятливих умов для розвитку та вияву творчого потенціалу службовців.

Біографія автора

K.P. Yakimenko, Донецький національний університет

аспірант

Посилання

Щегорцова В.М. Підходи до оцінки ефективності мотиваційних заходів в органах виконавчої влади України [Електронний ресурс] / В.М. Щегорцова.// Державне будівництво. – 2011. – №1. – Режим доступу:[http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2011-1/index.html]

Зубенко А.С., Костянчук К.М. Мотивація трудової діяльності державних службовців [Електронний ресурс] / А.С. Зубенко, К.М. Костянчук. // Матеріали конференції «Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи», 20 квітня 2011 р. – Режим доступу: [http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/conf/2011-2/index.html].

Кравченко М. В. Задоволення потреб державних службовців як один із чинників успішного впровадження нової управлінської ідеології // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 1. – С. 95–101.

Колот А. Мотивація персоналу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 344 с.

Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. // ВВР. - 1993. - 52. - С. 490.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті