Формування концепції управління податковими зобов’язаннями промислового холдингу.

Автор(и)

  • K. Kosytskyi Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Ключові слова:

промисловий холдинг, податкові зобов'язання, управління, концепція

Анотація

У статті розглянуто аспекти управління податковими зобов'язаннями промислового холдингу на основі розробки і реалізації відповідної концепції. В рамках промислового холдингу за організацію функціонування системи корпоративного податкового менеджменту відповідає департамент податкового планування. Це дозволяє приймати і реалізовувати як стратегічні, так і операційні рішення, пов'язані з виконанням податкових зобов'язань. При цьому необхідно дотримання принципів і умов, а також використання методів та інструментів, які включаються в концепцію управління податковими зобов'язаннями. Концепція управління податковими зобов'язаннями повинна враховувати можливості виконання загальних і спеціальних функцій. Загальні функції, спрямовані на прийняття операційних рішень і включають планування і адміністрування податкових нарахувань і платежів, трансферне ціноутворення, управління податковими ризиками і резервами, консультування. Спеціальні функції забезпечують прийняття стратегічних рішень, пов'язаних із вдосконаленням податкового законодавства України, проведенням податкового аудиту, контактами з податковими органами щодо оптимізації платежів, податковим супроводом стратегічних проектів холдингу. Реалізація концепції управління податковими зобов'язаннями в рамках промислового холдингу сприяє формуванню основ корпоративної податкової культури.

Біографія автора

K. Kosytskyi, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

пошукувач

Посилання

Василькова Т.В. Удосконалення планування податкових платежів / Т.В. Василькова // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С.36-39.

Іванов Ю.Б. Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів: Наукове видання / Ю.Б. Іванов. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 240 с.

Корягін М. Облік, аналіз і контроль розрахунків за податками і платежами в системі управління підприємством / М. Корягін, М. Брич // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 251–253.

Поддєрьогін А.М Корпоративне податкове планування у фінансовому управлінні підприємством / А.М Поддєрьогін, В.К Червоненко // Фінанси України. – 2011. – №4. – С. 47-54.

Сухарева Л. О. Податкове планування в системі управління підприємством : моногр. / Л. О. Сухарева, П. М. Сухарев, Я. І. Глущенко.–Донецьк:ДонДУЕТ, 2006. – 209 с.

Шевченко Е.В. Концепция синтеза механизмов управления налоговыми обязательствами предприятия / Е.В. Шевченко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 676-683.

Ванчухина Л И. Формирование инструментария налогового менеджмента в управлении финансовыми потоками предприятий / Л.И. Ванчухина, Н.Н. Галеева // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2007. – № 2 – С. 29-39.

Коростелкина И.А. Концептуальное содержание корпоративной налоговой политики и обоснование ее структурных параметров / И.А. Коростелкина // Финансы и кредит. – 2014. – № 15(591). – С. 27-36.

Цепилова Е.С. Концепция налогового планирования в хозяйствующих субъектах / Е.С. Цепилова // Финансы и кредит. – 2014. – №46(622). – С. 38-47.

Агафонова М.С. Формирование аналитического управления налоговым менеджментом в коммерческой организации [Электронный ресурс] / М.С. Агафонова, К.В. Щепкина // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 331–335. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2016/46080.htm.

Мельникова М.В. Организация подсистемы налогового планирования холдингов промышленного сектора / М.В. Мельникова, К.В. Косицкий // Современный научный вестник. – № 42(181). – 2013. – С. 51-56.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті