Соціальні основи діяльності підприємств міжнародного туризму.

Автор(и)

  • M. Gankina Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова:

глобалізація, туризм, функції туризму, фактори оптимізації туристичної діяльності

Анотація

У статті зосереджено увагу на функціях туризму, зокрема на соціальних, економічних, гуманітарних тощо. Ретельно розглянуто такі важливі для України функції, як відновлення психічного та фізичного здоров’я, підвищення життєвого рівня та рівня зайнятості населення, розширення можливостей для задоволення пізнавальних потреб людей, включення у процеси виховання молодих поколінь тощо. У статті автор звертається до аналізу факторів підвищення якості виконання туризмом своїх функцій. В цьому аспекті розглянуто якість обслуговування, рівень соціально-економічного розвитку країни та окремих груп населення, імідж закладів, слабку диверсификація джерел фінансування туризму тощо. Наведено широке коло статистичних даних, на яких ґрунтуються зроблені висновки. Зосереджено увагу на типах туристичних підприємств (колективні та індивідуальні). Виокремлено основні слабкі місця сфери надання туристичних послуг (відсутність нових, інноваційно значущих впроваджень у туристичний бізнес, неякісна реклама, невідповідність якості вітчизняного туризму світовому рівню тощо). Зроблено спробу віднайти шляхи вирішення розглянутих у статті проблем туристичної сфери.

Біографія автора

M. Gankina, Національний університет водного господарства та природокористування

аспірант

Посилання

Воробйов Ю. М. Фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів / Ю. М. Воробйов // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – №3. – С. 47.

Державна служба статистики . [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Звіт про конкурентоспроможність України 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ssrd.org.ua/content/eng/libr/final_ukr_2009.pdf

Класифікація засобів розміщення туристів за ВТО. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://pidruchniki.com/12461220/turizm/klasifikatsiya_zasobiv_rozmischennya_turistiv_vto

Коваленко Н. О. Аналіз ринку санаторно-курортних послуг України / Н. О. Коваленко . // Економіка харчової промисловості. – Том 7, Випуск 4. – 2015. – С. 21-27

Мельниченко С. методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах / С. Мельниченко// Вісник КНТЕУ. – 2012. – № 1. – С. 24- 33

Мігущенко Ю. В. Локальні туристично–рекреаційні комплекси як альтернативна модель активізації інвестиційної діяльності у туристичній галузі / Ю. В. Мігущенко // Стратегічні пріоритети. – 2008. – №3(8).

Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туризму : монографія / Г.І. Михайліченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 608 с.

Парфіненко А. Ю. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища / А. Ю. Парфіненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Випуск 126 (частина І). – 2015. – С. 12-23.

Савіцька О. П. Формування конкурентного потенціалу туристичних підприємств в умовах сталого розвитку / О. П. Савіцька, О.І. Новоставська, Н.В. Савіцька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.9. – С. 166-172

Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Н. В. Чорненька. – К.: Атіка, 2006.– 264 с. – Режим доступу : http://tourism-book.com/pbooks/book-39/ua/chapter- 1935/ 5 Why tourism? Tourism – an economic and social phenomenon [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unwto.org/content/why-tourism

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті