Мотиви та шляхи об’єднання зусиль підприємств сфери інформаційно-комунікаційних послуг.

Автор(и)

  • О. Bogachov Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Ключові слова:

підприємство, сфера інформаційно-комунікаційних послуг, мотиви, об'єднання зусиль підприємств

Анотація

У статті розглянуто проблеми функціонування і розвитку підприємств сфери інформаційно-комунікаційних послуг. Охарактеризовано функції основних учасників процесу надання інформаційно-комунікаційних послуг: магістральні провайдери, підприємства-провайдери, абоненти. Об'єднання зусиль провайдерів може бути в формі асоціації або більш тісної співпраці (виробничої кооперації). Визначено завдання, які вирішуються в результаті об'єднання зусиль (інтеграції) підприємств. Підприємства сфери інформаційно-комунікаційних послуг можуть об'єднувати зусилля для реалізації спільних проектів. Розроблено схему організації отримання інформаційного потоку провайдерами, які надають послуги на території близько розташованих один до одного населених пунктів. Це дозволяє знизити витрати на оренду кабелю для отримання інформаційного потоку від магістрального провайдера. Проаналізовано та узагальнено внутрішньогалузеві проблеми розвитку підприємств сфери інформаційно- комунікаційних послуг. Вирішенню зазначених проблем сприяє формування об'єднань підприємств-провайдерів. Вибір форми об'єднання підприємств-провайдерів залежить від мети і завдань, які воно повинно буде вирішувати.

Біографія автора

О. Bogachov, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

пошукувач

Посилання

Филюк В.В. Концентрація на ринку телекомунікаційних послуг України: стан та проблеми регулювання/ В.В. Филюк // Економічний вісник. - 2013.- №1. - С.50- 57.

Гринь Ю. Какие проблемы сопровождают платное телевидение в Украине? [Электронный ресурс] / Ю.Гринь // Бизнес и финансы. – Режим доступа: http://hyser.com.ua/business_and_finance/kakie-problemy-soprovozhdayut-platnoe-55543. (дата обращения: 22.01.2016).

Дмитриев С. Тенденции современного развития сетей кабельного телевидения Электронный ресурс] / С.Дмитриев // Вroadcasting-Телевидение и радиовещание. - 2007. - №2. - Режим доступа: broadcasting.ru/.../tendenc_sovr_razv _setej_ka..ru/.

Коваль В. Напрями мережевої форми корпоративної інтеграції підприємств в інфокомунікаціній сфері України в умовах розвитку конвергентних послуг / В.В. Коваль // Зовнішня торгівля: економіка,фінанси, право. – № 5. – 2012. – С.169–173.

Авилова В.В. Современные теории интеграции предприятий / В.В. Авилова, Д.Ш. Султанова // Региональные исследования. – 2007. – №1. – С. 25-28.

Соловейчик К.А. Мотивация как инструмент менеджмента интеграции промышленных предприятий / К.А.Соловейчик // Проблемы современной экономики 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2992.

Gulledge Thomas R. Architecture-driven Enterprise Integration / R. Gulledge Thomas // Int. J. of Management and Enterprise Development. – 2008. – Vol. 5, No.3. – Р. 265-309.

Пилипенко А. А. Стратегічна інтеграція підприємств: механізм управління та моделювання розвитку : монографія / А. А. Пилипенко. –Харків: ВД «Інжек», 2007. – 380 с.

Соломчук Л.М. Вітчизняний та зарубіжний досвід створення інтегрованих структур. Ч. 4/ Л.М. Соломчук // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія : Економічні науки). –2014. –No8. –С. 103–108.

Мельникова М.В. Методичний підхід до дослідження ринку у сфері інформаційно-комунікаційних послуг / М.В.Мельникова, О.С.Богачов / Економічний простір. Зб. наук. праць – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013.– №76.– С.81– 90.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті