Моделювання адміністративно-територіальних одиниць як етап підготовки децентралізації місцевого самоврядування.

Автор(и)

  • V. Bespaly Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Ключові слова:

моделювання адміністративно-територіального устрою, адміністративно-територіальні одиниці, громада, район, децентралізація, місцеве самоврядування

Анотація

Визначено недоліки сучасного стану адміністративно-територіального устрою України, базові вимоги до формування громад, критерії їх створення, типологію. Описано методологію соціально-економічного варіанту формування громад, рекомендації щодо визначення меж громад, результати практичного втілення. Узагальнено практику моделювання районів у ході проведення експерименту в галузі охорони здоров’я. Надано пропозиції з удосконалення адміністративно- територіального устрою України та з розмежування повноважень між місцевим самоврядуванням і державою у контексті суспільно-правових процесів децентралізації влади, утвердження фінансової самостійності місцевого і регіонального самоврядування для забезпечення його ефективності.

Біографія автора

V. Bespaly, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

аспірант кафедри теорії та історії держави та права

Посилання

Ганущак Ю. І. Реформа територіальної організації влади / Ю. І. Ганущак – К.: Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К.: ТОВ «Софія – А». – 2014. – 168 с.

Куйбіда В. С. Генеза територіальної організації України: конституційно- правові аспекти [Текст] / В. С. Куйбіда, І. Я. Заяць. – Х.: Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2010. – 480 с.

Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи [Текст]: монографія / [В. С. Куйбіда, В. П. Павленко, В. А. Яцюк та ін.]; Секретаріат Кабінету Міністрів України. – К.: Геопринт, 2009. – 615с.

Гриневецький С. Р. Адміністративно-територіальний устрій. Де вихід? / С. Р. Гриневецький // Дзеркало тижня [Текст]. – 2013. – №18. – 24 трав.

Ткачук А. Ф. З історії реформ адміністративно-територіального устрою України 1907-2009 [Текст] / А. Ф. Ткачук, Р. Ф. Ткачук, Ю. І. Ганущак. – К.: Леста, 2009. – 128 с.

Фащевський М. І. Методологічні засади адміністративно-територіального устрою України / М. І. Фащевський, Л. Г. Чернюк, О. М. Фащевська // Соціально- економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій [Текст]: [зб. наук. пр.]. – Вип. 1 (87) / редкол.: Є. І. Бойко (відп. ред.); НАН України; Ін-т регіональних досліджень. – Львів: [б. в.], 2011. – С.12-20

Ганущак Ю. І. Територіальна організація влади [Текст]: монографія / Ю. І. Ганущак. – Львів: Астролябія, 2013. – 166 с.

Врублевський О. Територіальна реформа: від моделювання до реалізації. Інформаційні матеріали для Хмельницької області [Електронний ресурс] / О. Врублевський, В. Артеменко. – К.: ІКЦ «Леста», 2006. – 88 с. – Режим доступу: http://polonne.ucoz.ua/_ld/0/1_1170769923_Hmel.pdf.

Номенклатура територіальних одиниць для статистики (NUTS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eru.org.ua/?page=1227.

Методичні рекомендації щодо збору інформації та попереднього аналізу можливості формування дієздатних громад у регіонах [Електронний ресурс]: Рішення колегії Мінрегіонбуду №93 від 23.12.2008 р. – Режим доступу: www.minregion.gov.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті