Значення механізму впровадження інформаційних технологій у господарській діяльності підприємств.

Автор(и)

  • T. Yanchuk Донецький національний університет

Ключові слова:

інформація, інформаційні технології, інформатизація, ефективність, програмне забезпечення, прибуток, алгоритм, методи, механізм

Анотація

Розглянуто теоретичні аспекти управління інформаційними ресурсами на підприємстві, узагальнено умови створення механізму управління інформаційними ресурсами. Запропоновано підхід до оцінки ефективності організаційних заходів для допоміжних, підсобних виробничих процесів підприємств. Обґрунтовано важливість впровадження сучасних інформаційних технологій та їх впливу на ефективну діяльність підприємства.

Біографія автора

T. Yanchuk, Донецький національний університет

к.е.н, доцент кафедри маркетингу

Посилання

Кононенко И. В. Модель и метод оптимизации портфелей проектов предприятия для планового периода / И. В. Кононенко, К. С. Букреева // Восточно- Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 1/2 (43). – С. 9–11.

Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. І. Лепейко. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 252 с.

Немченко А. Б. Бізнес-інкубатори у сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури / А. Б. Немченко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 25–34.

Нечволода Л. В. Автоматизация управления развитием производственных фондов машиностроительного предприятия на основе информационных технологий / Л. В. Нечволода // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – № 3, т. 2. – С. 255–259.

Сафонова Н. Б. Сучасні інформаційні технології в системі управління персоналом на підприємствах споживчої кооперації України / Н. Б. Сафонова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6 (136). – Ч. 1. – С. 244–246.

Чалий С. Ф. Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології) : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 / Чалий С. Ф. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2007. – 502 с.

ДСТУ 2226–93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення. Державні стандарти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/avtomatizovani-sistemi.-termini-ta-viznachennja-nor16796.html.

Годин В. В. Управление информационными ресурсами : модульная программа для менеджеров [Электронный ресурс] / Користувач: Большая электронная библиотека / В. В. Годин, И. К. Корнеев. Модуль, 2000. – № 17-М. – Режим доступа: http://www.rutracker.org/ forum/viewtopic.php?t=932987

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті