Концептуальні основи створення кластеру відновлювальної енергії Вінницького регіону.

Автор(и)

  • O. Polishchuk Донецький національний університет
  • O. Polishchuk Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ключові слова:

кластери, енергетичний кластер, енергетика, відновлювальна енергетика

Анотація

В статті розглянуто особливості формування кластерів, надано пропозиції щодо формування енергетичного кластеру у Вінницькому регіоні під назвою «Вінницький енергетичний центр». Визначено особливості енергетичного кластеру, обґрунтовано його переваги та недоліки, запропоновано структуру та учасників, вказано основні види діяльності, надані пропозиції щодо шляхи стратегічного розвитку.

Біографії авторів

O. Polishchuk, Донецький національний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

O. Polishchuk, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Посилання

The Cluster Initiative Greenbook: New Findings on the Process of Cluster-Based Economic Development. Режим доступу: http://www.ivorytower.se/greenbook/general.html

Войнаренко М.П. Механізми адаптації кластерних моделей до політико- економічних реалій України / М.П. Войнаренко // Світовий та вітчизняний досвід запровадження нових виробничих систем (кластерів) для забезпечення економічного розвитку територій: Матеріали конференції 1-2 листопада 2001р. – Київ: Спілка економістів України, 2001.- С.25-33.

Michael E. Porter. Russian Competitiveness: Where Do We Stand?. Institute for Strategy and Competitiveness. Harvard Business School. U.S.-Russian Investment Symposium. Boston, Massachusetts 13 November 2003. – Режим доступу: http://www.isc.hbs.edu/pdf/CAON_Russia_2003_Harvard_Symposium_11-13-03_CK.pdf

Портер М. Кластеры и конкуренция. Новыепрограммы для компаний, урядов и организаций / Майкл Портер // Местноесамоуправление. – 2005. – № 2 (март-апрель). – С. 104-119.

Портер М. Международная конкуренция. – М.: 1993. – 418 с.

Спасів Н.Я. Кластер як імператив інвестиційної активності [Електронний ресурс] / Н.Я. Спасів, В.М. Хопчан, М.І. Хопчан // Ефективна економіка - №11. – 2010 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=406.

Федоренко В.Г. Концепція кластерної політики в Україні / В.Г. Федоренко, А.М. Тугай Бойко та ін. // Економіка та держава. – 2008. – № 11. – С. 5–15.

Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України / Редкол.: Б.М. Данилишин (відп. ред.) та інші / РВПС України НАН України. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 544 с.

Соколенко С.І. Кластер дає шанс / С.І. Солоненко // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 18. – С. 5.

Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.

Янг Л. Э. Технопарки и кластеры фирм. – К.: Перу,1995.-127с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті