Аналіз розвитку міжнародної інноваційної діяльності в умовах глобальної кризи.

Автор(и)

  • V. Podunay ДонНУ

Ключові слова:

інноваційна діяльність, глобальна криза, інтелектуальна власність, високотехнологічний експорт, ліцензійні платежі, роялті

Анотація

В роботі проведено аналітичне дослідження щодо сучасного стану розвитку міжнародної інноваційної діяльності в умовах глобальної кризи. Обґрунтовано, що протягом останніх років темпи глобального розвитку сповільнилися і саме активна інноваційна діяльність може стимулювати позитивну динаміку. Показано, якими засобами провідні країни стимулюють інноваційну діяльність. Статистичні данні свідчать, що лідерські позиції переходять до країн, що розвиваються, більшою мірою – до країн Азії. Проаналізовано, що частка високотехнологічного експорту у провідних країнах значно вище, ніж цей показник є в Україні, що свідчить про занепад інноваційної сфери в нашій країні. До лідерів за обсягами продажів прав інтелектуальної власності є країни ЄС, США та Японія, при цьому частка розвинених країн за цим показником також знижується та на перший план виходять країни, що розвиваються. В результаті дослідження зроблено такі висновки: глобальна економічна система змінюється на поліцентричну; післякризровий розвиток інноваційної діяльності ще не відновлений у повному обсязі, проте, за статистичними даними, можна зробити висновок про переміщення географії НДДКР простежується з точки зору інвестицій з розвинених кран, до країн, що розвиваються.

Біографія автора

V. Podunay, ДонНУ

к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Economic Intelligence Unit, EUI Country Data, accessed on 19 August 2014.

Long-term macroeconomic forecasts. Key trends to 2050. The Economist Intelligence Unit, 2015.

OECD Economic Outlook. October 2014. P.199; IMF. World Economic Outlook. October 2014. P.154

Official website World Trade Organization. WTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wto.org/.

ВОИС. Обзор деятельности в 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/ru/general/1007/wip

Красовська О. Експортні орієнтири України: до чого ми прагнемо / О.Красовська, В. Мовчан // Європейська правда. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/10/28/7039941/view_print/

Обзор развития инноваций в России и мире [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://365-tv.ru/index.php/analitika/rossiya/172-obzor-razvitiya-innovatsij-v-rossiii-mire.

Рей А.И. Макроэкономические и структурные дисбалансы в экономике США / А.И. Рей // Мировое и национальное хозяйство №3(34). - 2015 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mirec.ru/2015-03/makroekon-strukt-disbalansy-v-ekonomike-USA Тенденции развития мировой экономики, динамика мировых товарных рынков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mirprognozov.ru/prognosis/economics/tendentsii-razvitiya-mirovoy-ekonomiki/ru

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті