Масштабованість систем операцій і стійкість ланцюга поставок як шлях до вирішення проблем у діяльності підприємств.

Автор(и)

  • V. Kravchenko Донецький національний університет

Ключові слова:

система операцій, діяльність, підприємство, ланцюг постачань, порушення, проблемна ситуація, масштабованість, стійкість, безперервність бізнесу

Анотація

Підприємства націлені на забезпечення споживачів продукцією за прийнятними для них умовами і на підвищення власної організаційної цінності, що в підсумку має підтримувати фінансово-економічні результати діяльності на бажаному рівні протягом тривалого проміжку часу. Проте мінливість і невизначеність, притаманні діловому оточенню, спричиняють різнорідні негативні події та збої в операційній діяльності, які сповільнюють або унеможливлюють виконання зазначених управлінських завдань. Стаття присвячена формалізації управлінських підходів і принципів, з огляду на подолання проблемних ситуацій і уникнення проявів дезорганізації діяльності підприємств, здатних погіршити фінансові й економічні результати та перешкоджати досягненню конкурентних переваг. Виникненні проблеми поширюються і впливають на діяльність контрагентів, що, в свою чергу, посилює негативні наслідки та погіршує конкурентоспроможність всього ланцюга поставок. Тому при розробці інструментів щодо вирішення проблем необхідно приділяти увагу тому, як зробити ланцюг поставок стійким до різного роду порушень, негативних інцидентів і ризикових подій. Методологічні напрямки стосуються, насамперед, систем операцій і управлінських фінансів, як окремо, так і у взаємозв'язку. Використовуються характеристики масштабованості систем, безперервності бізнесу, адаптивності та стійкості ланцюга поставок, в межах якого взаємодіють ці системи.

Біографія автора

V. Kravchenko, Донецький національний університет

к.е.н., доцент

Посилання

Beamon, B.M. (1998) "Supply Chain Design and Analysis: Models and Methods", Int. J. of Production Economic, Vol. 55 No. 3, pp. 281-294.

Chang, Y. and Makatsoris H. (2003) "Supply chain modeling using simulation", Int. J. of Simulation, Vol. 2, No. 1, pp. 24-30.

Christopher, M. (2011) "Logistics and Supply Chain Management". Pearson Education Limited, FT Press, 288 p.

Davis, E.W. and Spekman, R.E. (2003) "The Extended Enterprise: Gaining Competitive Advantage through Collaborative Supply Chains". Financial Times, Prentice Hall, 262 p.

Fabozzi, F.J. and Drake, P.P. (2009) "Finance: capital markets, financial management, and investment management". John Wiley&Sons, 832 p.

Gitman, L.J and Zutter, Ch.J. (2015) "Principles of Managerial Finance", 14th edition. Pearson, 928 p.

Glendon, L. (2012) "Supply Chain Resilience 2012", 4th Annual Survey. The Business Continuity Institute, 36 p.

Harrington, L. (2014) "The Resilient Supply Chain: The Emergence of a New Paradigm", Exel. Supply Chain 24/7. URL: http://www.supplychain247.com/paper/the_resilient_supply_chain

Hugos, M. "Essentials of supply chain management". New Jersey: John Wiley & Sons, 2003, 254 p.

Koren, Y. (2006) "General RMS Characteristics. Comparison with Dedicated and Flexible Systems", Reconfigurable Manufacturing Systems and Transformable Factories, pp. 27-45.

Mahadevan, B. (2010) "Operations Management: Theory and Practice". Pearson Education India, 650 p.

Mensah, P., Merkuryev, Y. and Longo, F. (2014) "Using ICT in Developing a Resilient Supply Chain Strategy", Procedia Computer Science, 43, pp. 101-108.

Nejad, A.E. and Kuzgunkaya, O. (2014) "Capacity Scalability in Robust Design of Supply Flow Subject to Disruptions", Procedia CIRP, Vol. 17, pp.154-159.

Olli-Pekka Viinamäki (2012) "Embedding Value-Based Organization: An Identification of Critical Success Factors and Challenges", The Int. J. of Management Science and Information Technology (IJMSIT), I(3), pp. 37-67.

Peck, H. et al. (2003) "Creating Resilient Supply Chains: A Practical Guide. Centre for Logistics and Supply Chain Management". Cranfield School of Management, 100p.

Putnik, G. et al. (2013) "Scalability in manufacturing systems design and operation: State-of-the-art and future developments roadmap". CIRP Annals – Manufacturing Technology, 62, pp. 751-774.

Scott, B. and Brigham, E. (2007) "Essentials of managerial finance". Cengage Learning, 864 p.

Sheffi, Y. (2005) "Building a resilient SC", Supply Chain Strategy, 8 (1), pp. 1-14.

Spiegler, VLM, Naim, MM, Potter, A. and Towill, DR (2015) "Establishing a Framework for the Effective Design of Resilient Supply Chains with inherent non-liniarities", The 20th Int. Symposium of Logistics (ISL), Bologna, Italy, 5-8 July, pp. 66-75.

Stiglitz, JE (2002) "Information and the Change in the Paradigm in Economics", American Economic Review, pp. 460-501.

Teece, DJ, Pisano, G. and Shuen, A. (1997) "Dynamic Capabilities and Strategic Management", Strategic Management J., Vol. 18 No 17, pp. 509-533.

Van Mieghem, JA and Allon, G. (2014) "Operations Strategy: Principles and Practice". Dynamic Ideas, Belmont, Massachusetts, 526 p.

Wild, R. (2002) "Operations Management". Cengage Learning EMEA, 870 p.

Zherlitsyn, D. and Kravchenko, V. (2016) "Supply Chain Resilience Through Operations and Finance Management. Scientific", Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Vol. 4, No 1, pp. 193-197.

Zolli, A. (2012) "Resilience Strategies for a Volatile World", Harvard Business Review. URL: http://blogs.hbr.org/ideacast.

Жерліцин, Д.М. (2012) "Інноваційне управління фінансовою системою підприємства". Донецьк: Юго-Восток, Ltd, 256 с.

Ковалев, В.В., Ковалев, Вит.В. (2013) "Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели". М.: Проспект, 955 с.

Кравченко, В.Н. (2014) "Инструменты проблемно-целевого управления бизнес-процессами". Дн.: Середняк Т.К., 304 с.

Тютюкина, Е.Б., Афашагов, К.М. (2008) "Финансовые ресурсы как объект финансовых отношений организации (предприятия)", Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика, № 3, pp. 60-66.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті