Підвищення ефективності реалізації в Україні проектів міжнародних фінансових організацій.

Автор(и)

  • S. Ivanov ДННУ «Академія фінансового управління»
  • M. Savostyanenko ДННУ «Академія фінансового управління»

Ключові слова:

аудит ефективності реалізації проектів, вибірка коштів за проектом, бюджетний кодекс України, державний бюджет, міжнародні фінансові організації, критерії DAC, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Анотація

У статті проведено аналіз ефективності реалізації в Україні проектів та програм міжнародних фінансових організацій у державному секторі. Досліджено міжнародну методику оцінки ефективності програм міжнародних фінансових донорів, що реалізується на основі так званих критеріїв DAC, розроблених Комітетом сприяння розвитку (Development Assistance Committee) при Організації економічного співробітництва і розвитку (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD). Оцінено можливості використання такої методики в Україні. Проаналізовано бюджетне законодавство в контексті пошуку можливостей підвищення ефективності управління видатками державного бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів при реалізації проектів, МФО. Проведено оцінку стану та обсягів річної вибірки коштів за проектами МФО. Встановлені основні недоліки в процесі впровадження проектів міжнародних донорів в Україні, пов’язані із затримками впровадження проектів, а також недоліки у системі управління та контролю над виконанням програм. Запропоновано рекомендації для підвищення ефективності реалізації проектів міжнародних донорів, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання сфери співробітництва, а також щодо необхідності забезпечення ведення єдиного реєстру проектів МФО в повному обсязі та посилення нагляду за повним і своєчасним впровадженням заходів за проектами МФО.

Біографії авторів

S. Ivanov, ДННУ «Академія фінансового управління»

к.е.н., доцент, завідувач відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки

M. Savostyanenko, ДННУ «Академія фінансового управління»

с.н.с. відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки

Посилання

Інноваційно-інвестиційне забезпечення економічних реформ в регіоні: наук. розробка / авт. кол.: О. П. Крайник, Є. Г. Матвіїшин, К. М. Бліщук та ін. – К. : НАДУ, 2012. – 60 с.

Боярко І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України / І. М. Боярко, О. В. Дейнека, Н. А. Дехтяр. – Суми : Університетська книга, 2012.

Evaluating humanitarian action using the OECD-DAC criteria. An ALNAP guide for humanitarian agencies. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hapinternational.org/pool/files/alnapeha-2006.pdf

DAC Criteria. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://betterevaluation.org/evaluation-options/dac_criteria;

Thomaz Chianca The OECD/DAC Criteria for International Development Evaluations: An Assessment and Ideas for Improvement. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ipdet.org/files/Publication-The_OECDDAC_Criteria_for_International.pdf

Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12

Evaluating Country Programmes. Development Assistance Commettee. OECD, 1999. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org/dac/evaluation/2667302.pdf

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1383472939280188

Закон України про Державний бюджет України на 2015 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80- 19/print1443615883223739

Додаток №9 до Державного Бюджету України на 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/text/41/f436954n349.zip

Рахункова палата України. Висновки щодо виконання Закону про ДержбюджетУкраїни на 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16748378/Vykonan_DBU_2015.pdf?subportal=main

Звіт рахункової палати України за 2014 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16747166/zvit_2014.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті