Підвищення ефективності господарювання підприємств житлово-комунального господарства великих міст і агломерацій: тарифний аспект.

Автор(и)

  • Yе. Gradoboіeva Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України

Ключові слова:

підприємства житлово-комунального господарства, велике місто, агломерація, тарифоутворення, тарифорегулювання, послуги

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан, проблеми підвищення ефективності господарювання та розвитку підприємств житлово-комунального господарства великих міст і агломерацій, визначено галузеві та економіко-правові особливості тарифоутворення на їх послуги, виокремленно основні чинники, які справляють вплив на цей процес, проаналізовано чинну правову площину тарифоутворення і тарифорегулювання. Визначено роль процесів урбанізації і агломерування в забезпеченні стабілізації фінансового стану та розвитку підприємств житлово- комунального господарства. Обґрунтувана доцільність оптимізації тарифоутворення на послуги підприємств житлово-комунального господарства як за рахунок використання внутрішніх резервів раціоналізації процесів виробництва та надання житлово- комунальних послуг, ефективного інструментарію управління витратами та скорочення таким чином собівартості, так і шляхом запровадження ефективних для кожного окремого виду житлово-комунальних послуг методів тарифоутворення, забезпечення прозорості процедури визначення та встановлення / зміни тарифів для всіх зацікавлених сторін. Використання запропонованих рекомендацій створить передумови стабілізації фінансового стану та забезпечення підвищення ефективності господарювання підприємств житлово-комунального господарства великих міст і агломерацій за рахунок досягнення збалансованості економічних інтересів контрагентів ринку житлово-комунальних послуг (споживачів послуг, господарюючих суб’єктів, інвесторів, органів державної влади та місцевого самоврядування).

Біографія автора

Yе. Gradoboіeva, Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства

Посилання

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 4. – Ст. 67.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 70. – Ст. 1966.

Антикризова програма спільних дій влади та бізнесу: невідкладні рішення 2015 – 2016 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uspp.ua.

Запатріна І.В. Житлово-комунальне господарство: перспективи реформування / І.В.

Запатріна, Т.Б. Лебеда // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 34 – 44.

Нагорна О.В. Система фінансового забезпечення підприємств житлово- комунального господарства / О.В. Нагорна // Глобальні та національні проблеми економіки. Збірник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – Вип. 9. – С. 665 – 668.

Остафійчук Я.В. Формуваня ринку житлово-комунальних послуг / Сталий розвиток сфери послуг: сутність, тенденції та перспективи : [монографія] / Я.В. Остафійчук / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДЕТУТ, 2012. – С. 157 – 175.

Jamasb T. Benchmarking and regulation of electricity transmission and distribution utilities: lessons from international experience [Електронний ресурс] / T. Jamasb, М. Pollit. – 2000. – 30 р. – Режим доступу: http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/wp0101.pdf.

Бабак А.В. Особливості визначення регуляторної бази активів для цілей ціноутворення у сфері теплопостачання в Україні / А. В. Бабак // Економіка України. – 2012. – № 12. – С. 51 – 64.

Бражнікова Л. Ціновий чинник економічної поведінки виробників житлово- комунальних послуг / Л. Бражнікова // Галицький економічний вісник. – 2012. – №3(36). – С. 66-75.

Полуянов В. Комплексна характеристика методів ціноутворення на житлово- комунальні послуги / В. Полуянов, А. Савенко // Схід. – 2009. – №9(100). – С. 40 – 47.

Инякин В.Н. Обеспечение надёжности жизнеобеспечения в центрах урбанизации Донбасса / В.Н. Инякин, М.В. Леденева // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 2(20). – С. 4 – 9.

Эрлих Г.В. Урбанизационная роль инфраструктуры в развитии городской экономики / Г.В. Эрлих // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Экономика и менеджмент» – 2011. – № 21. – С. 164 – 166.

Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 р. № 1875-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Cт. 514. – (Зі змін. та допов.).

Індекси цін в Україні в липні 2016 р. : експрес-випуск від 08.08. 2016 р. №122/0/11вн‐16. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 4 с.

Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/index.php?category=tp-stat.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті