Концептуальні підходи щодо вдосконалення кредитування споживчих потреб населення.

Автор(и)

  • N. Volkova Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

Ключові слова:

кредитна діяльність, кредитна політика, банківське кредитування, дохідність, кредитоспроможність та платоспроможність фізичних осіб, кредитний ризик, споживчі потреби населення, ринок споживчого кредитування, інноваційна стратегія банків

Анотація

Доведено, що банківське кредитування населення має значний соціально- економічний ефект. Проаналізовано сучасний стан ринку споживчого кредитування в Україні. Обґрунтовано зміни обсягів простроченої заборгованості населення по кредитах в іноземній та у національній валюті. Визначено особливості розвитку банківського кредитування споживчих потреб населення в Україні. Доведено практичне значення розробки концептуальних підходів щодо вдосконалення діяльності банку для зменшення рівня ризику кредитування фізичних осіб. Зазначено, що важливою умовою ефективного функціонування механізму зниження кредитного ризику при кредитуванні споживчих потреб населення є дотримання останнім комплексу принципів. Визначено мікро- та макроекономічні чинники розвитку кредитування споживчих потреб населення. Досліджено механізм оптимізації витрат банківської установи при споживчому кредитуванні населення на основі спростування та поліпшення якості стосунків банків з фізичними особами. Запропоновано комплекс інструментів реалізації концептуального підходу для підвищення ефективності діяльності банку в сфері споживчого кредитування.

Біографія автора

N. Volkova, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

кандидат економічних наук

Посилання

Бритченко І.Г. Актуальні питання розвитку споживчого кредиту // Вістник соціально-економічних досліджень. – Одеса, 2005. – Вип. 11. – С. 181-184.

Лагутін В.Д. Становлення та розвиток системи іпотечного кредитування // Фінанси України - 2004. - №1. – С.75-82.

Демчак Р. Особливості отримання споживчих кредитів в торгівельних мережах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finance.tochka.net/ua/blogs-osoblivostiotrimannya-spozhivchikh-kreditiv-v-torgivelnikh-4543.

Кириченко О., Патєрікіна Л. Управління ризиками у сфері банківського споживчого кредитування // Банківська справа. – 2008. – № 6. – С. 15–27.

Євтушенко Н.М. Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні [Текст] / Н.М. Євтушенко // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2014. - №10 (13), частина 1. – С. 62-65.

Партин Г.О. Стан споживчого кредитування в Україні та перспективи його розвитку з урахуванням умов сучасної фінансово-економічної ситуації [Електронний ресурс] / Г.О. Партин, Я,Р. Грудка // Науковий вістник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 257-262.

Труш І.Є. Іноземний досвід здійснення банківських операцій щодо надання споживчих кредитів [Текст] / І.Є. Труш // Науковий вістник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 327-333.

Операції банків та небанківських кредитних установ [Електронний ресурс]: підручник/ [А.М. Мороз, М.І.Савлук, Т.П.Остапишин та ін.]; за наук. ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2013. – 543 с.

Коцовська Р., Ричаківська В. Операції комерційних банків. – 2-е вид, - Л.: ЛБІ НБУ, 2011. – 468 с.

Іпотечне кредитування: Навч. посіб. для вузів / О.С. Любунь, К.В. Паливода та ін. / Ред. О.С. Любунь. – К.: ЦНЛ, 2005.- 392 с.

Криза триває: огляд ринку іпотечного кредитування за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.prostobank.ua/zhitlo v krecdit/statti/kriza_trivae_oglyad_rinku_ipotechnojo_kredituvannya_za_2013_rik

Кравченко В. Житлова проблема – оголений нерв суспільства // Дзеркало тижня. – 2005.- № 18. – С. 15.

Куприйчук В. Потребительские кредиты через банкоматы // Банковская практика за рубежом. – 2003.- № 5. – С. 53-55.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=57446

Кузнєцова, Н.В. Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Наук. вісті НТУУ “КПІ”. — 2012. — № 3. — С. 11 — 24.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті