Методичні аспекти державного регулювання страхового ринку України.

Автор(и)

  • V. Volkova Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Ключові слова:

страховий ринок, державне регулювання, страхова послуга, страховий нагляд, євроінтеграція, трансформація економіки

Анотація

Обґрунтовано необхідність покращення системи регулювання страхового сектору. Наведено динаміку страхових компаній України. Виділено три моделі державного регулювання страхового ринку. Доведено, що розвиток страхового ринку визначається ефективністю застосованих методів державного регулювання. Розглянуто окремі точки зору на проблему регулювання страхової справи з боку держави. Визначено, що особливу значущість у цей час набувають проблеми штучного обмеження конкуренції на страховому ринку в результаті дій органів влади. Охарактеризовано механізм діяльності страховика по обслуговуванню споживачів страхових послуг. Зазначено методи регулювання страхового бізнесу України в умовах євроінтеграції. Запропоновано заходи покращення захисту страхової діяльності.

Біографія автора

V. Volkova, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси і банківська справа»

Посилання

Аберніхіна І.Г. Методи та підходи оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку / В. В. Железняк, І. Г. Аберніхіна // Збірник наук. пр. Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2013. – Вип. 6. – С. 76-82.

Виговська В. В. Концептуальні підходи щодо розвитку страхового ринку України / В. В. Виговська, М. П. Торб’як // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2013. – № 1 (17). – С. 160-165.

Гаманкова О.О. Методи державного регулювання ринку страхових послуг / О.О. Гаманкова // Формування ринкових відносин в Україні / зб. наук. праць. Вип. 10 (101). – К.: КНДЕІ, 2009. – с. 71-73.

Навроцький Д. А. Формування страхового ринку України : автореф. дис.канд. екон. наук: . – К. : Інститут економічного прогнозування НАНУ, 2005. – 16 с.

Сафонова О.Д. Сучасний стан страхового ринку України та основні проблеми його розвитку / О.Д. Сафонова. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Home/Downloads/echp_2014_1_22.pdf

Волкова В.В.Тенденції розвитку страхового ринку в умовах нестійкого ринкового середовища / В.В. Волкова // Економіка і регіон. - №1(56). – 2016.- ПолтНТУ.- С.17-24.

Страховий ринок України. Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua

Сподарева О.Г. Розвиток системи державного регулювання страхового ринку України / О.Г. Сподарева. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18796/1/17-76-80.pdf

Напрями вдосконалення державного регулювання страхової діяльності в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/24691

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті