Банківський сектор України: сучасний стан та перспективи розвитку.

Автор(и)

  • Т. Frolova ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  • Z. Lutsyshyn Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ключові слова:

банк, банківський сектор, банківська система, іноземний капітал, капіталізація, кризовий стан, політична нестабільність, девальвація

Анотація

У статті проаналізовано основні показники діяльності банків в Україні. Досліджено проблеми функціонування банківського сектору вітчизняної економіки, які набувають значного впливу на сучасному етапі економічного розвитку країни. Виокремлено перспективи розвитку вітчизняного банківського сектору.

Біографії авторів

Т. Frolova, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

д.е.н, проф. кафедри міжнародних фінансів

Z. Lutsyshyn, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

д.е.н, проф. кафедри світового господарства і міжнародних
економічних відносин

Посилання

Рошило В.І. Ключові проблеми банківської системи в сучасних умовах / В.І. Рошило // Гроші, фінанси, кредит. Випуск ІІ (58), 2015. – С. 153-163.

Національний банк України: Офіційне інтернет-представництво. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=98788&cat_id=37650/

Корнилюк Р. Іноземні банки в Україні: виживають сильніші / Р. Корнилюк // Реальна економіка, 30.01.2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://realeconomy.com.ua/publication/22/33205.html.

Довідник банківських установ України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/ control/uk/bankdict/search.

Інформація про власників істотної участі у банку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/ document?id=51343.

Відхід з України іноземних банків знижує стійкість банківської системи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=3902.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Стратегія розвитку банківської системи України 2016– 2020 «Подолання кризи, стабільність національної валюти і банківської системи та економічне зростання» (Проект). – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://ru.scribd.com/doc/309476989/.

Річний звіт Національного банку України за 200-2015 рр.[Електронний ресурс] / Департамент статистики та звітності Генерального економічного департаменту Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua.

Бюлетень Національного банку України [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.bank.qov.ua.

Вісник Національного банку України. – 2014. – № 12. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://bank.gov.ua

Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання: монографія / О. І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2009. – 754 с

Міщенко В. Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов’язань України / В. Міщенко, В. Жупанин // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 44–58.

Доходи та витрати населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Вядрова І. М., Добровольська І. О. Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії / І.М. Вядрова, Добровольська І.О. // Бізнес-інформ № 9. – 2015. – С. -307.

Карпець О. С., Чуйко І. М. Оцінка і аналіз сучасного стану ринку банківських кредитів в Україні / О.С. Карпець, І.М. Чуйко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 5. – 2015. С. 10-15.

Банківська система 2015: виклики та перспективи [Електронний ресурс]. − Режим доступу: .

Бюлетень НБУ. – № 12. – 2015.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті