Світові моделі антикризового регулювання національної економіки.

Автор(и)

  • L. Sytnyk Донецький національний університет

Ключові слова:

світова економічна криза, форми державного регулювання соціально-економічних процесів, банківська ліквідність, ринок житла та іпотеки, фінансова підтримка держави фінансових установ, реформування державної економічної підтримки

Анотація

Виявлено особливості форм державного регулювання національної економіки в умовах кризи на прикладі розвинутих країн світу в умовах світової фінансової та економічної кризи 2008-2009 рр. та здійснено їх порівняння з Україною. Розглянуто заходи, спрямовані на вирішення найбільш гострих питань – короткострокових проблем банківської ліквідності, проблем ринку житла та іпотеки. Виділено також масштабну підтримку та стимулювання економіки в цілому та окремих секторів й інституційних агентів, сприяння розвитку та впровадження нових технологій, інвестицій у розбудову та модернізацію інфраструктури, підтримку зайнятості та безробітних, допомогу малому та середньому бізнесу.

Біографія автора

L. Sytnyk, Донецький національний університет

д.е.н., професор

Посилання

Порівняльний аналіз антикризових заходів уряду України: аналітична доповідь / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – К., 2010. – 39 с.

Зарубежная практика антикризисного управления: учеб. пособие / под ред. А.Н. Ряховской. – М.: Магистр; ИНФРА-М, 2010. – 279 с.

Про окремі питання діяльності банків: Постанова НБУ від 05.02.2009 р. № 49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/PB09009.html.

Global Employment trends // International Labour Organization. – 2009. – January. 5. When jobs disappear // The Economist. – 2009. – 12 April.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті