Державне регулювання товарно-грошових відносин: теоретичні основи.

Автор(и)

  • O.M. Mozgovyi Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • B.R. Musiiets Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ключові слова:

державне регулювання, товарно-грошові відносини, кількісна теорія грошей, кейнсіанська теорія, монетарна теорія, монетарна політика, ринкова економіка

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ державного регулювання товарно-грошових відносин в сучасних умовах розвитку світової економіки. У статті визначено ключові аспекти сутності кейнсіанської теорії, монетарної теорії, найбільш важливі у контексті економічних перетворень у країнах з ринковою економікою і з новою ринковою економікою висновки кейнсіанства та монетаризму. Монетаризм і кейнсіанство розглядаються не тільки як економічні теорії, але й як механізм відповідної поведінки держави в економічних відносинах. Увага приділяється пошуку оптимальних меж державного втручання у грошово-кредитну сферу, дієвої комбінації монетарних інструментів, раціонального механізму грошово-кредитного регулювання, що має цілеспрямовано і ефективно впливати на економічні процеси та забезпечувати стабільні темпи економічного зростання. Наголошується на необхідність подальших розробок у сфері державного регулювання товарно-грошових відносин з огляду на нарощення кризових явищ та дисбалансів в країнах світу на сучасному етапі розвитку світової економіки.

Біографії авторів

O.M. Mozgovyi, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів, заслужений економіст України

B.R. Musiiets, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

аспірант кафедри міжнародних фінансів

Посилання

Базілінська О.Я. Макроекономіка. Навчальний посібник / 2−ге видання, випр. ―К. : Центр учбової літератури, 2009 – 442 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. // Кейнс Дж.М. Избранные произведения. – М. : Экономика, 1993. – C. 224-518; Антология экономической мысли.

Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика : учеб пособие / С.Р. Моисеев. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011.- 784 с. ( Университетская серия).

Найденов В.С., Сменковский А.Ю. Инфляция и монетаризм. Уроки антикризисной политики.‒ Б.Ц:ОАО «Белоцерковская книжная фабрика», 2003. – 352 с.

Основи економічної теорії: політ економічний аспект: Підручник / Відп.ред. Г.Н.Климко. – 5-те вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с. – (Вища освіта XXІ століття) - с.538

Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. –К.: Основи, 1995. – 188с.

Фридмен М. Колличественная теория денег.― М.: Эльф пресс, 1996 – 244 с.

Фридмен М. Если бы деньги заговорили…― М.: Дело, 1998 – 245 с.

Эрхард Л. Полвека размышлений: Речи и статьи. – М. : Руссико : Ордынка, 1993. – 608 с.

Koshy Mathai . Monetary Policy: Stabilizing Prices and Output. // Koshy Mathai is the IMF’s Resident Representative in Sri Lanka.// Finance & Development―March28, 2012 ― Електронний доступ: ―http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/monpol.htm

Lorenzo Bini Smaghi .Financial stability and monetary policy: Challenges in the current turmoil // Lorenzo Bini Smaghi − Member of the Executive Board European Central Bank // CEPS joint event with Harvard Law School on the EU-US financial system. − New York, 4 April 2008― Електронний доступ: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402013000400003

Walsh, Carl E. Monetary theory and policy / Carl E. Walsh.− 3 rd. ed.− Massachusetts Institute of Technology.− 2010.− 613 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті