Вибір стратегій управління ресурсами в проектах розвитку міських агломерацій.

Автор(и)

  • M. V. Melnikova Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Ключові слова:

міські агломерації, проекти розвитку, управління ресурсами, вибір стратегії

Анотація

Стаття присвячена проблемам управління ресурсами в процесі розвитку міських агломерацій. При виборі стратегії управління ресурсами міських агломерацій необхідно враховувати особливості суб'єкта і об'єкта реалізації проекту, узгодженість його з завданнями соціально-економічного розвитку території, вид проекту, наявність інформаційної бази про стан і перспективи власного ресурсного забезпечення його реалізації. Процес ресурсного забезпечення реалізації проектів розвитку міських агломерацій включає: облік ресурсної бази територіальних громад-учасників агломерації, аналіз тенденцій її зміни і відтворення, рекомендації по ефективному використанню ресурсів при їх мобілізації. Управління ресурсами розвитку території характеризується складністю, інформативністю, комплексним характером процесів прийняття рішень і передбачає використання спеціалізованої системи управління ресурсами території. При формуванні спеціалізованої системи управління ресурсами території здійснюється: аналіз і вдосконалення нормативно-правової бази, розробка методологічної та технологічної схем інформаційної системи прийняття рішень, визначення мети і завдань діяльності та компетенції системи управління ресурсами території.

Біографія автора

M. V. Melnikova, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

доктор економічних наук, доцент, провідний науковий
співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства

Посилання

Територіальний розвиток в Україні: розвиток агломерацій та субрегіонів / Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність" (USAID ЛІНК). – К., 2012. – 132 с.

Тищенко О.П. Ресурсний потенціал міських агломерацій: проблеми ефективного управління / О.П. Тищенко, Н.В. Присяжнюк // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – №9/10 (2). – С. 3 – 6.

Балашова С.П. Стратегическое управление ресурсным потенциалом муниципального образования / С.П. Балашова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2010. - №10 (72). - С. 113-117.

Евдокимова Л.О. Концепции развития ресурсного потенциала субъектов экономики: сравнительный анализ, методологические решения [Электронный ресурс] / Л.О. Евдокимова // Общество. Среда. Развитие. – 2012. – №3. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-razvitiya-resursnogo-potentsiala-subektovekonomiki-sravnitelnyy-analiz-metodologicheskie-resheniya.

Суходоев Д.В. Подходы к организации стратегического управления ресурсным потенциалом региона / Д.В. Суходоев // Российское предпринимательство. — 2011. — № 7-1 (187). — С. 108-110.

Fujita М. Economics of agglomeration: cities, industrial location, and regional growth / Masahisa Fujita, Jacques-Francois Thisse. - Cambridge, JK; New York : Cambridge University Press, 2002. - 466 p.

Phelps N. Contrasts in agglomeration: proto-industrial, industrial and post-industrial forms compared / N. Phelps, Т. Ozawa. – Progress in Human Geography. – 2003. – 27(5). – РР. 583 – 604.

Швецов А.Н. Экономические ресурсы муниципального развития: финансы, имущество, земля. Изд. 2-е, испр. –М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 200 с

Эрдыниева Н. Ресурсный потенциал развития муниципальных образований [Электронный ресурс] / Н. Эрдыниева // Проблемы современной экономики. – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=384.

Кодекс лучшей практики в сфере муниципального управления / Под ред. Г.Ю. Ветрова, Ю.С. Зайцевой. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2004. – 116 c.

Зыков А.А. Организация инфраструктурных проектов развития городских агломераций на основе механизмов государственно-частного партнерства [Электронный ресурс] / А.А. Зыков // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=10703. (дата обращения: 07.07.2016).

Лимонов Л.Э. Крупный город: регулирование территориального развития и инвестиционные стратегии / Л.Э. Лимонов. – СПб.: Наука, 2004. – 321 с.

Теория и практика городского управления в Украине: моногр. / С.В. Богачев, М.В. Мельникова, В.А. Устименко и др. / НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк, ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 250 с.

Економіко-правові проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні : [монографія] / С.В. Богачов, М.В. Мельникова, В.А. Устименко та ін. – Харків: Видавництво «НТМТ», 2015. – 247 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті