Реалії та можливості становлення індустріальних парків у контексті забезпечення сталого розвитку України.

Автор(и)

  • S. Gritsenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Ключові слова:

криза, індустріальні парки, спеціальні економічні зони, сталий розвиток

Анотація

Досліджено теоретико-методичні засади становлення індустріальних парків, як різновиду спеціальних економічних зон. Розкрито основні чинники, які обумовлюють збільшення кількості індустріальних парків у світі та найбільш суттєві недоліки при запровадженні індустріальних парків. Доведено, що в межах економічних районів доцільно утворювати індустріальні парки, які забезпечували б подолання міжрегіональних розривів та сталий розвиток України в цілому. Обґрунтовано необхідність утворення проміжної організаційної ланки - державної управляючої компанії у вигляді акціонерного товариства з наявністю в її наглядовій раді представників відповідного міністерства і місцевих органів влади. На цю компанію покласти повноваження розробки стратегії і планів інфраструктурних регіональних змін, функції відбору претендентів, видачі та скасування дозволів, контролю діяльності суб’єктів щодо виконання ними взятих на себе зобов’язань від імені держави та переліку пріоритетних видів діяльності в індустріальних парках відповідно до діючого законодавства України. Запропоновано організаційну схему створення індустріальних парків у контексті забезпечення сталого розвитку України.

Біографія автора

S. Gritsenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

д.е.н., професор кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Посилання

Пасхавер Б.Й. Агропродовольчий комплекс в умовах інфляції / Б.Й. Пасхавер // Економіка України. – 2016. - №2 (651). – С. 52-71.

«Щодо механізмів запровадження індустріальних парків в Україні». Аналітична записка відділу економічної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/509/.

Кіндзерський Ю.В. Можливості спеціальних економічних зон у контексті міжрегіонального вирівнювання та розвитку депресивних територій / Ю.В. Кіндзерський // Економіка України. – 2016. - №1 (650). – С. 52-71.

Морозова И.В. Перспективы создания логистических индустриальных парков в Украине / И.В. Морозова, М.Е. Перепичко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. - №3 (63). – С. 4-9.

Ильяшов М.А. Трехмерные индустриальные парки: определение, особенности и направления развития / М.А. Ильяшов, В.В. Левит, Д.Ю. Череватский // Економіка промисловості. – 2015. - №1(69). – С. 74-83.

Беновська Л.Я. Індустріальні парки як інструмент розвитку регіональної економіки: теоретичні аспекти / Л.Я. Беновська // ISSN 2071-4653 Соціально- економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – Вип. 3(107). – С. 509-517.

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 р. №5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.

Закон України «Про індустріальні парки» № 5018-VI, від 21.06.2012. Редакція від 20.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua .

Про федерацію роботодавців України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fru.org.ua/.

Наукові дискусії. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку металургійної промисловості України // Економіка України. – 2016.-№3 (652). – С. 3-16.

Білопольський М.Г. Концептуальні засади економічної програми щодо виходу України з кризи / М.Г. Білопольський, В.С. Волошин, О.В. Кленін // Вісник економічної науки України. – 2016. - №1 (30). – С. 208-215.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

В Донецкой области решили создать четыре индустриальных парка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.62.ua/article/1336242.

В Україні буде зареєстровано ще сім індустріальних парків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agravery.com.

Індустріальні парки в Україні: Без економічного дива [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.ua/industry/1124071.

Геєць В.М. Суспільний капітал - 25: одержавленість чи державотворчість? // Економіка України. – 2016. - №8 (657). – С. 3-6.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті