Управління сімейним бізнесом в умовах ринкової економіки.

Автор(и)

  • Yu. Solonenko Донецький національний університет

Ключові слова:

сімейний бізнес, стадії розвитку сімейного бізнесу, наступність, підготовка наступника, управління сімейним бізнесом

Анотація

В статті розкрито роль сімейного бізнесу в соціально-економічному розвитку світового ринкового господарювання. Проаналізовано підготовку наступника як ключової фігури вищої ланки керівництва компанією. Досліджено систему управління сімейним бізнесом, яка складається з сімейного управління та корпоративного управління. Окреслено коло завдань управління сімейним підприємством відповідно до стадій його розвитку. Сформульовано основні відмінності між сімейним та несімейним бізнесом. Визначено фактори впливу на успішне фунціонування сімейних компаній.

Біографія автора

Yu. Solonenko, Донецький національний університет

аспірант кафедри економіки підприємства

Посилання

The 10 Largest Family Businesses in The U. S. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.businessinsider.com/the-10-largest-family-busin

Families in Business for the long term. – Режим доступу: http://www.europeanfamilybusinesses.eu/

Abouzaid S. Family Business Governance: handbook / Sanaa Abouzaid ; International Finance Corporation. – Second Edition. – Washington: IFC, 2010. – 62 p.

Family businesses and SMEs in the Black Sea Economic Cooperation Region 7 - 9 October 2013, Istanbul, Turkey / Edited by Dr. Antal Szabo. – Istanbul:Konrad-AdenauerStiftung, 2013. – 300 p.

Аронофф К. Преемственость в семейном бизнесе. Испытание на величие / К. Аронофф, С. Маклюр, Д. Вард. – Киев: Стандарт, 2009. – 98 с.

Generation to Generation; Life Cycles of the Famali Business / Kelin E. Gersick, John A. Davis, Marion McCollom Hampton and Ivan Lansberg. – Harvard Business School Press, 1997. – 302 р.

Исследование Baker Tilly International [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bakertilly.ru/latest-news/baker-tilly-international-news/2015/baker-tillyinternational-study-finds-four-fut-of-five-us-family-business-owners-are-not-successionready/?lang=ru-ru

Шрапнэл Р. Пересмотр основ преемственности. Преемственность в семейном бизнесе: реалии 21 века / Р. Шрапнэл. – Лондон: Baker Tilly, 2014. – 40 с.esses-inamerica-2011-11?op=1

Drake A. Understanding Family business. A Practical Guide for the Next Generation / Andrew Drake; Institute for Family Business.– London, 2009. – 70 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті