Теоретичні основи сутності системи дистрибуції в сучасних умовах.

Автор(и)

  • A. Kostyshyna Кіровоградський національний технічний університет

Ключові слова:

дистрибуція, система дистрибуції, супервайзер, торговий представник, мерчендайзер, зовнішні чинники, внутрішні чинники

Анотація

У статті досліджено науково-практичну сутність дистрибуції згідно наукових досліджень українських вчених та практичних працівників. Запропонована організаційна структура управління дистрибуційною компанією, діяльність якої зосереджена на організації продажу товарів в межах однієї області. Розглянута характеристика професійної діяльності супервайзерів, торгових представників та мерчендайзерів в умовах ринкової трансформації економіки Укріїни. Обгрунтовано влив та визначені зовнішні і внутрішні чинники активізації продажу товарів у системі дистрибуції.

Біографія автора

A. Kostyshyna, Кіровоградський національний технічний університет

аспірант кафедри економіки та організації виробництва

Посилання

Комерційна діяльність: підручник / [Апопій В.В., Бабенко С.Г., Гончарук Я.А. та ін.]; за ред. В.В.Апопія.– Вид.2–ге, переробл., допов. – К.: Знання, 2008.– 632 с.

Крикавський Є.В. Логістичні системи дистрибуції і штрихове кодування / Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Васелевський М.О. // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2000. – Вип.11, т..2. – С.310–315.

Економічний енциклопедичний словник: у 2–х т. Т.1 / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій; за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.

Никишкин В. В. Словарь основных терминов по дистрибуции и мерчендайзингу / Л. Н. Мельниченко, В. В. Никишкин. – М.: Гребенников Бизнес Букс, 2010. – 208 с.

Липчук В. В. Маркетинг: навч. пос. / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, Я. С. Янишин. – Львів: „Магнолія 2006”, 2012. – 456с

Лозинський В.Т. Формування сучасних систем дистрибуції товарів: проблеми теорії і практики / В.Т Лозинський, І.П. Міщук // Логістика : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 95–103.

Дорощук Н. Б. Рабочая книга супервайзера /Дорощук Н.Б. – Питер, 2009. – 192 с.

Національний класифікатор України [Електронний ресурс] : Класифікатор професій ДК 003:2010 // HR Лига : Сообщество кадровиков и специалистов по управлению персоналом. – Режим доступу: http://hrliga.com/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті