Дослідження регіональних особливостей регулювання ринку праці України.

Автор(и)

  • A. Kabachenko Донецький національний університет

Ключові слова:

ринок праці, зайнятість, мобільність робочої сили, економічна активність, безробіття

Анотація

В статті досліджуються регіональні особливості регулювання ринку праці на прикладі Донецької області. Аналіз показників соціально-економічного розвитку Донецького регіону свідчить про те, що сучасний розвиток галузевого виробництва і зайнятості поступово сприяє трансформації структури зайнятості. Регіональні особливості зазначених процесів є досить разючими, особливо суттєвими відмінності простежуються між промисловими та сільськогосподарськими районами, між містами з розвиненою економічною складовою та моногалузевими містечками. Для розв’язання низки проблем у сфері зайнятості Донецького регіону, збалансованості його ринку праці необхідним є прискорення процесу розширення сфери застосування праці шляхом залучення інвестицій та реалізації тих інфраструктурних проектів, які вже мають місце в області та передбачені цільовими програмами, проектами; сприяння розвитку підприємницької ініціативи, забезпечення інформаційної підтримки суб’єктів малого підприємництва, зокрема з питань організації та провадження підприємницької діяльності; удосконалення законодавчої, нормативно-правової бази, методичного забезпечення підприємств з метою підвищення їх зацікавленості у професійному розвитку працівників.

Біографія автора

A. Kabachenko, Донецький національний університет

аспірант

Посилання

Бандур С. І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення продуктивної зайнятості населення / С. І. Бандур // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. - № 1. – С. 8-13.

Маршавін Ю. М. Інвестиційна політика як основний засіб подолання кризи у сфері зайнятості населення / Ю. М. Маршавін // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. - № 3. – С. 3-8.

Мовчан О. Сучасні проблеми у сфері зайнятості населення Донецької та Луганської областей та шляхи їх подолання /О. Мовчан // Україна: аспекти праці. – 2015. - № 2. – С. 23-27.

Петрова І. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку / І. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2016. - № 3-4. – С. 3-9.

Шаульська Л. В. Нові риси сфери зайнятості та перспективи її регулювання / Л. В. Шаульська // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 2, Т. 1. – С. 120–128.

Демографічна і соціальна статистика України [Електронний ресурс] / Держ. служба стат. України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Донецької облдержадміністрації (дані Департаменту економіки) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.donoda.gov.ua.

Донецький регіональний центр зайнятості, [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.dcz.gov.ua.

Аналітична записка за результатами оцінки аналізу динаміки показників Донецької облдержадміністрації за січень-грудень 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.donoda.gov.ua.

Короткі підсумки соціально-економічного розвитку Донецької області за 2015 рік (без частини зони проведення АТО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.donoda.gov.ua.

Офіційний сайт Finance.ua [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.news.finance.ua/.

Дощенко А.В. Розвиток дистанційної зайнятості як складова трансформації соціально-трудової сфери / А. В. Дощенко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. - № 4. – С.21-25.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті