Особливості формування соціального бренду міста.

Автор(и)

  • V. Boychenko Донецький національний університет

Ключові слова:

бренд міста, соціальна сфера, брендинг територій, соціальний розвиток, людський розвиток, якість життя

Анотація

В статті досліджується поняття бренду та брендингу територій. Окреслено особливості формування бренду міста, основні завдання та етапи його побудови. Згруповано бренди міст за ключовими сферами та результатами віддачі від їх впровадження. Розглянуто приклади створення найвідоміших успішних брендів міст у світі. Доведено, що одним з найбільш успішніших, за широтою впливу, є соціальний бренд міста. Визначено його місце та роль у забезпеченні високого рівня економічного розвитку території та якості життя населення. Побудовано модель соціального бренду міста, яка включає в себе мету, завдання, принципи, структурні елементи, а також короткострокові та довгострокові результати від його формування та реалізації. Визначено основні суб’єкти формування соціального бренду міста за сферами впливу та його ключових споживачів.

Біографія автора

V. Boychenko, Донецький національний університет

аспірант

Посилання

Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку / О. А. Грішнова // Соціально-трудові відносини : теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 34–40.

Заяць Т. А. Трансформаційні зміни соціально- трудових відносин у контексті формування соці- ального капіталу / Т. А. Заяць, О. І. Дяконенко // Економіка і регіон. — 2012. — № 1 (32). — С. 111—117.

Новіков В.М. Організація і розвиток соціальної сфери (зарубіжний і вітчизняний досвід) /В.М. Новіков// Інститут економіки НАН України. - Київ, 2000. — 246 с.

Шаульська Л. В. Формування активів людського капіталу з урахуванням перспектив розвитку ринку праці України [Електронний ресурс] / Л. В.Шаульська // Ринок праці України: європейський вимір : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 25 червня 2015 р.). – Режим доступу : http://ipk-dszu.kiev.ua/laboratory/statti/st_Shaylska.pdf

Комарова Ю. В. Этапы брендинга как процесса создания и развития товарного бренда // Молодой ученый. — 2012. — №8. — С. 106-108.

Атаева Т. А. Маркетинг территорий как фактор развития инфраструктуры региона /Т. А. Атаева// Маркетинг - реалность и проекции в будущее: материалы конференции (Варна, 28–29 июня 2012 г.). — Варна, 2012. — 8 с.

Dinnie K. Place branding: Overview of an emerging literature / K. Dinnie // Place Branding and Public Diplomacy. — 2004. — № 1.- р. 106–110.

Go F. Place Branding: Global, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced / F. Go, R. Govers. — NY: Palgrave Macmillan, 2009. — 256 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті