Інформаційне забезпечення управління персоналом в умовах організації колективної роботи.

Автор(и)

  • M. Shkurat Донецький національний університет

Ключові слова:

управління персоналом, інформаційні технології, програмне забезпечення, персонал, трудовий потенціал, ефективність праці

Анотація

В статті висвітлено питання інформаційного забезпечення управління персоналом в умовах організації колективної роботи з впровадженням інноваційних технологій. Проаналізовано динаміку та визначено глобальні тенденції розвитку програмного забезпечення у сфері управління персоналом. Проведено дослідження щодо застосування вітчизняних та іноземних розробок даної сфери. Здійснено порівняння індексів науково-освітньої сфери та розробок інновацій для визначення напряму впливу на вітчизняний ринок програмного забезпечення. Запропоновано модель безперервного навчання працівників для підвищення освітньо-кваліфікаційного показника на підприємстві. Обґрунтовано, що запровадження та реалізація механізму управління ефективністю праці забезпечує підвищення рівня ефективності економічної діяльності підприємства. Доведено, що саме накопичення інформаційних ресурсів є відправною точкою у появі і ефективному розвитку інформаційних підприємств в умовах інформаційної економіки.

Біографія автора

M. Shkurat, Донецький національний університет

ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2010. – 848 с.

Крушельницька О.В. Управління персоналом [Електронний ресурс]:-Режим доступу: - http://library.if.ua/book/45/3055.html].

Застосування комп’ютерних технологій в управлінні кадрами підприємства для організації роботи служби управління персоналом - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://5fan.ru/wievjob.php?id=49235

Глинских А. Современные автоматизированные системы управления персоналом / А. Глинских: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mnogosmenka.ru/drugoe/personal.htm

Середа С.М. Классификация HRM-систем и описание их стандартных функций / С.М. Середа // Обзор по HRM компании и ІНКОМ. - 2009. - №1. – С.15.

Aдaмeнкo E.В. Прoфeccиoнaльнoe oбучeниe пeрcoнaлa: нaвч. пociбник / E.В. Aдaмeнкo. – К.: Aлeртa, 2010. – 75 c.

Луцишин Л. М. Плaнувaння дiяльнocтi пiдприємcтвa : нaвч. пociбник / Л. М. Луцишин. – Iвaнo-Фрaнкiвcьк : Пoлум’я, 2011. – 160 c.

The Global Competiveness Index / Insight Report / World Economic Forum / Committed to improving the state of the World. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.weforum.org

Кожем’якіна С.М. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів України: макроекономічна оцінка / С.М. Кожем’якіна / Ефективна економіка. – 2016. - № 6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5019

Турчина В. М. Інформаційне та програмне забезпечення управління ефективністю праці / В.М. Турчина - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kneu.edu.ua/.../Інформаційне%20та%20програмне

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті