Оцінка основних показників соціально-економічного розвитку України.

Автор(и)

  • O. Andronik Донецький національний університет

Ключові слова:

соціально-економічний розвиток, рівень життя, соціальна політика, економічний стан, середній клас, конкурентоспроможність економіки, модернізація національної економіки

Анотація

На сучасному етапі розвитку світогосподарської системи, в умовах невизначеності та нестійкості функціонування, ключовим інструментарієм забезпечення результативності реалізації соціально-економічної політики держави є: формування відповідного типу політики модернізації економіки на засадах реалізації соцієтальних принципів до визначення напрямів структурно-динамічних змін; використання принципів розбудови соціально-економічних систем, застосування яких забезпечує розробку й визначення специфічного комплексу модернізаційних заходів щодо реалізації функцій генерування сприятливих умов задля цілеспрямованого загальноекономічного зростання з урахуванням трансформаційних змін на коригування до цільових орієнтирів еволюції. Слід визнати, що створення соцієтального типу економіки повинно базуватися на ознаках, можливостях і вимірах, набутих економічною системою держави на попередніх етапах її життєвого циклу Соціально-орієнтована політика згідно конституційного підходу є частиною внутрішньої державної політики, а у повноваження Верховної Ради входить затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля.

Біографія автора

O. Andronik, Донецький національний університет

ст. викладач кафедри економіки підприємства

Посилання

Етнічний довідник: поняття та терміни [Електронний ресурс] / Л. Аза, Е. Афонін, Л. Васильєва, І. Винниченко, В. Євтух та ін. – Режим доступу: http://etno.uaweb.org/glossary/index.html.

GLOBAL METRICS FOR THE ENVIRONMENT [Електронний ресурс] // Enviromental Perfomance Index. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://epi.yale.edu/.

Бочі А. УКРАЇНА У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ [Електронний ресурс] / А. Бочі // Вісник: Офіційне видання Державної фіскальної служби України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/9160.

Рейтинги [Електронний ресурс] // Informal. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://informal.com.ua/category/ratings/.

KOF Index of Globalization: Definitions and Sources [Електронний ресурс] // KOF Swiss Economic Institute. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://globalization.kof.ethz.ch/.

Валовой внутренний продукт Украины [Електронний ресурс] // Фінансовий портал МІНФІН. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://index.minfin.com.ua/index/gdp/.

Бюджетний моніторінг: Аналіз виконання бюджету за 2014 рік / [Зубенко В.В., Самчинська І.В., Рудик А.Ю. та ін.]; ІБСЕД, Проект «Змііцнення місцевої фінансової ініціативи (СМФІ-ІІ) впровадження», USAID. – К., 2015. -77с.

Холошин М. ВВП України та його вплив на життя українців [Електронний ресурс] / Матвій Холошин // UkrMedia інтернет-газета. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://ukr.media/+2604/241410/.

Публікація документів [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України – Режим доступу до ресурсу: ukrstat.org.

Волков Ю. Е. Социальное управление как вид управленческой деятельности в общественных системах/ Ю.Е. Волков // Социально-политический журнал. – 1997. – № 3. – С. 70

Дубенська О. Україна: курс на бідність [Електронний ресурс] / О. Дубенська // Економічна правда. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.epravda.com.ua/publications/2015/03/30/536010/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті