Напрями реалізації інноваційних перспектив трансформації ринку праці України.

Автор(и)

  • N. Yakymova Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

Ключові слова:

ринок праці, трансформація, інноваційні перспективи, зайнятість населення, конкурентоспроможність, професійно-кваліфікаційний дисбаланс, професійна орієнтація

Анотація

У статті досліджено основні напрями реалізації інноваційних перспектив трансформації ринку праці України. По-перше, запропоновано механізм регулювання процесу трансформації ринку праці на інноваційних засадах, що включає в себе такі структурні елементи: мету; принципи (загальні та специфічні); завдання; функції; суб’єкти впливу (прямого та опосередкованого впливу); чинники впливу (екзогенні та ендогенні); основні пріоритетні напрямки трансформації ринку праці; результати трансформації ринку праці на інноваційних засадах (на локальному, регіональному та національному рівні). По-друге, удосконалено організаційно-економічне забезпечення державного регулювання системи профорієнтаційної діяльності через групування напрямів вказаної діяльності (правовий, організаційний, економіко-інформаційний, теоретико-методологічний, кадровий, фінансовий, матеріально-технічний), що створює умови для розвитку системи профорієнтації, підвищення рівня зайнятості, сприяння соціальній підтримці молоді в процесі адаптації до конкурентного середовища ринку праці, мотивації до продуктивної зайнятості.

Біографія автора

N. Yakymova, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

канд. екон. наук, наук. співроб.

Посилання

Безтелесна Л. І. Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці / Л. І. Безтелесна, Г. М. Юрчик // Статистика України. – 2012. – № 1(56). – С. 22–27.

Ільїч Л. М. Світова практика взаємодії суб’єктів ринків праці та освіти у системі забезпечення продуктивної зайнятості молоді / Л.М. Ільїч, М.О. Кримова // Вісник Донецького національного університету: наук. ж-л. Серія В: економіка і право. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – Вип. 2 – С. 39–42.

Лісогор Л. С. Працевлаштування випускників на ринку праці: проблеми та перспективи / Л.С. Лісогор // Ринок праці та освіта: пошук взаємодії. Зб. Наук. праць. − К.: Таксон, 2007. − С. 99-109.

Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу / Ю. М. Маршавін ; Ін-т підготов. кадрів Держ. служби зайнятості України. – К. : Альтерпрес, 2011. – 396 с.

Шаульська Л. В. Нові риси сфери зайнятості та перспективи її регулювання / Л. В. Шаульська // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. – Маріуполь, 2015. – Вип. 2, Т. 1. – С. 120–128.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті