Прогнозування рівня зайнятості населення України.

Автор(и)

  • C. Takhtarova Донецький Національний університет

Ключові слова:

ринок праці, робоча сила, трудова діяльність, безробіття, система міжнародних трудових комунікацій

Анотація

У даній публікації показано взаємозв'язок між внутрішнім валовим продуктом, чисельністю населення країни та безробіттям, їхня залежність один від одного. Наведені приклади, які відображають необхідність державного втручання задля регулювання економічного циклу та найголовніші завдання державної політики, яка б привела до скорочення безробіття. У статті наведені основні проблеми рівня безробіття України в період світової фінансової кризи та її прояви. Крім цього, представлений загальний аналіз обстеження економічної активності населення. У зв’язку з цим, зазначені основні аспекти програм розвитку національних економік країн світу, за допомогою яких ситуація значно покращиться: створення нових робочих місць, застосування нетипових форм зайнятості, становлення малого бізнесу, розвиток самостійної зайнятості. Роки побудови незалежної держави та реформування економіки України характеризуються відсутністю вирішення на належному рівні проблем функціонування ринку праці. Якщо моделі ринку праці розвинених країн є результатом еволюції соціально-економічних відносин, то в Україні це швидше набір спонтанних явищ та дій. Такого висновку можна дійти аналізуючи той факт, що ринок праці в Україні нині майже не регульований, глибока криза ринку доводить це.

Біографія автора

C. Takhtarova, Донецький Національний університет

к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і економіка праці

Посилання

Калініна С.П. Аналіз демографічної складової формування робочої сили України в контексті інтеграції до міжнародного ринку праці / С.П.Ланська, С.П.Калініна // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2009. – С. 1054-1059.

Васнев С.А. Статистика: [учебн. пособ.] / С.А. Васнев. – М.: МГУП, 2001. – 170с.

Курій Л.О. Використання кількісних і якісних статистичних показників реалізації ефективної міграційної політики / Л.О.Курій // ІХ Міжнародна науково- практична конференція "Складові елементи підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації". – Хмельницький, 2012.

Міжнародна економіка / А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін.; За ред. А.П.Румянцева. – 3-тє вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2006. – 479с.

Мазурок П.П., Одягайло Б.М., Куліщов В.В., Сазонець О.М. Глобальна економіка. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 208с.

Статистично–аналітичний огляд стану ринку праці у 2008 році http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2008/rp/presreliz/dop2013.htm

Рынок труда: итоги года http://www.dcz.gov.ua/control/ru/publish/printable_article;jsessionid=06E5BF9120728FB84 CEA227AA4E73374?art_id=121018

Гриньова В.М. Ринок праці: теоретико-методологічні засади та напрями розвитку: Монографія / В.М.Гриньова, В.В. Самойленко. – Х.: ВД «УНЖЕК», 2007. – С. 79.

http://ec.europa.eu

http://gtmarket.ru/news/state

http://news.liga.net/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті