Особливості формування конкурентних переваг розвинених країн на світовому ринку.

Автор(и)

  • О. Taranych Донецький національний університет

Ключові слова:

конкуренція, міжнародна конкурентоспроможність, глобальна економіка, стратегія інноваційного розвитку, світова торгівля

Анотація

Наведено сучасні тенденції розвитку світовому ринку, які визначають рівень міжнародної конкурентоспроможності розвинених країн світу: лібералізація світової торгівлі; вирівнювання позицій розвинених й індустріальних економік, їх загальне дистанціювання від економік країн з повільним зростанням; інформаційна економіка та зростання частки послуг у структурі світової торгівлі. У контексті глобалізації світової економіки визначено особливості формування конкурентних переваг розвинених країн на світовому ринку. Їх перехід до постіндустріальної стадії суспільного розвитку забезпечує відкритість і залежність від циклічності кризових явищ світового господарства, проте позитивне сальдо світової торгівлі забезпечує належний запас фінансової стійкості. Розвинені країни є джерелом структурних зрушень у світовій торгівлі товарами та послугами – відстають від країн з перехідною економікою за кількісними показниками, але перевищують їх за якісними (частка високотехнологічного експорту, частка послуг в зовнішньоторговельному обороті). Для них характерною є експорто-орієнтованість національної економіки, наявність високотехнологічних виробництв, залежність від імпорту палива. Міжнародна конкурентоспроможність розвинених країн є результатом багаторівневих структурних перетворень, технологічного та соціально-економічного розвитку.

Біографія автора

О. Taranych, Донецький національний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Таранич О.В. Принципи й особливості стратегії формування міжнародної конкурентоспроможності країн у контексті глобалізації світової економіки / О.В. Таранич // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы экономического и социального развития в условиях мирового кризиса». – Донецк: ДонНТУ, 2009. — 244 с. — С. 209-211.

Іванов Ю.Б. Теоретичні та методологічні проблеми забезпечення сталості конкурентної позиції підприємства / Ю.Б. Іванов, Т.М. Чечетова-Терашвілі // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 173 – 192.

Handbook of Internationak Trade and Development Statistics, UNCTAD. 2009. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.unctad.org/.

Родина не продается, она покупается. Глобальные тенденции / №23(73) 12 июня 2006 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.expert.ua/articles/23/0/2135.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті