Технологія управління надійністю персоналу в контексті кадрової безпеки.

Автор(и)

  • I. Sochinska-Sybirtseva Кіровоградський національний технічний університет

Ключові слова:

технологія управління, надійність персоналу, кадрова безпека, плинність персоналу, професійний відбір, психофізіологічна діагностика, стабільність кадрового складу

Анотація

Мета статті полягає у визначенні сутності поняття «технологія управління надійністю персоналу», характеристиці найбільш актуальних і значимих складових елементів технології управління надійністю персоналу в умовах діяльності вітчизняних підприємств, систематизації підходів до визначення поняття «кадрова безпека», виокремленні найбільш значимих факторів впливу на рівень кадрової безпеки. В результаті дослідження були визначені вектори оцінки рівня кадрової безпеки персоналу, зокрема: соціально-мотиваційна, професійна, психологічна безпека та безпека життєдіяльності. Обґрунтовано, що ступінь надійності персоналу значною мірою залежить від обраної технології професійного відбору працівників. Одним з перспективних шляхів удосконалення системи професійного відбору, є впровадження спеціальних психофізіологічних технологій, у тому числі скринінгових. Подальші дослідження доцільно проводити у напрямку розробки методики оцінки рівня надійності персоналу і побудови регресійних моделей залежності кадрової безпеки підприємства від рівня надійності персоналу.

Біографія автора

I. Sochinska-Sybirtseva, Кіровоградський національний технічний університет

к.е.н., доцент кафедри «Економіка праці та менеджмент»

Посилання

Global Economic Crime Survey 2014 // PricewaterhouseCoopers [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.pwc.com/CRIMESURVEY.

Сочинська-Сибірцева І.М. Вдосконалення технології управління персоналом на машинобудівних підприємствах // Економічний вісник Донбасу №2 (32), 2013. – С. 229-232.

Удосконалення методики розрахунку інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства / Г.В. Назарова. С.М. Лобазов //Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – №1 (17) – С. 134-139.

Пономаренко В.С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: Монографія / В.С. Пономаренко, О.М. Тридід, М.О. Кизим. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 323 с.

Томаневич Л.М. Кадрова безпека підприємства як об’єкт теоретичного дослідження // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – Львів, 2009. – Вип. №1 – С. 185-192.

Чередниченко Н.В. Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства // Управління фінансово-економічною безпекою: матеріали науково- практичної конференції. – Суми: СумДу, 2009. – С. 51-53.

Козачук Н. Системный подход к подбору персонала / Н. Козачук // Управление персоналом - Украина. – 2008. – № 04(175). – С. 23-28.

Кокун О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: моног. - К.: Міленіум, 2004. - 265 с.

Малхазов О., Кокун О. Профвідбір та впровадження новітніх технічних засобів у роботі з персоналом // Соціальна психологія. - 2005. - № 4 (12). - C. 84-90.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті