Освітній кластер як інституціональна основа розвитку регіонального ринку праці.

Автор(и)

  • V. Sybirtsev Кіровоградський національний технічний університет

Ключові слова:

освітній кластер, регіональний ринок праці, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів, регіональний менеджмент, інтегрована освітня діяльність, теоретико-методологічний базис

Анотація

В статті розглянуто особливості організації освітнього забезпечення формування та розвитку ринку праці на основі безперервного підвищення кваліфікації та перепідготовки трудових ресурсів регіону. Освітній кластер представлено як середовище гармонізації інтересів та інституціоналізації взаємодії суб’єктів регіонального ринку праці в процесі оптимізації його професійно-кваліфікаційної структури. Визначена роль регіонального менеджменту у подоланні диспропорцій регіонального ринку праці та наданих освітніх послуг. Освітній кластер подано як інструмент сприяння реалізації державної політики у сфері зайнятості на регіональному рівні. Представлено модель освітнього кластера та визначено особливості організації взаємодії його учасників із суб’єктами регіонального ринку праці. Визначено систему когнітивних зв’язків між параметрами функціонування освітнього кластеру та вимогами регіонального ринку праці. Розроблена структура механізму інтеграційної взаємодії ринків праці та освіти. Визначено теоретико-методологічний базис використання кластерних механізмів для формування освітнього забезпечення функціонування та розвитку регіональних ринків праці.

Біографія автора

V. Sybirtsev, Кіровоградський національний технічний університет

к.е.н., доцент кафедри економіки праці та менеджменту

Посилання

Вахрушева Н.И Образовательный кластер как фактор инновационного развития региона / Н.И. Вахрушева // Экономические науки. – 2009. – № 8. – С. 385- 387

Волкова Н.Н. Промышленные кластеры / Н.Н. Волкова, Т.В. Сахно. – П.: Издательство "Асми", 2005. – 272 с.

Духнич Ю. Корпоративный университет: условия и этапы создания / Ю. Духнич [электронный ресурс]. – доступ: http://www.cfin.ru/management/people/dev_val/cu.shtml

Кизим М.О. Український досвід формування кластерних структур / М.О. Кизим, В. Є. Хаустова // Проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 3–11

Лазарев И.А. Новая информационная экономика и сетевые механизмы развития / И.А. Лазарев, Г.С. Хижа, К.И. Лазарев. – М.: ИТК "Дашков и К", 2005. – 240с.

Медведева Л.Д. Образовательный кластер для подготовки экономистов и роль органов государственной и муниципальной власти в реализации кластерных инициатив / Л. Д. Медведева, И. Ю. Малкова // Научно-педагогическое обозрение.. – 2016. – №1(11). – С. 58-63

Пилипенко А.А. Організація управління розвитком потенціалу кластерних структур засобами збалансованої системи показників / А.А. Пилипенко, О.В. Дуда // Економіка розвитку. – 2012. – №2. – С. 25 – 32

Підвищення експортного потенціалу як фактора розвитку конкурентоспроможності економіки Харківської області: аналітичне дослідження. – Х.: Харківський Фонд Місцевої Демократії, 2007. – 106 с.

Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М.: Вильямс, 2005. – 608 с.

Посібник з кластерного розвиту. – К.: Консорціум GFA, 2006. – 38 c.

Рекорд С.И. Развитие промышленно-инновационных кластеров в Европе: эволюция и современная дискуссия / С.И. Рекорд. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 109 с.

Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации / Сенге П.; пер. с англ. – М.: ЗАО "Олимп – Бизнес", 2003. – 408 с.

Третьяк В.П. Кластеры предприятий / В.П. Третьяк. – Иркутск: Издательство Байкальского гос. ун-та экономики и права, 2006. – 219с.

Сибірцев В.В. Освітнє забезпечення функціонування та розвитку національного ринку праці / В.В. Сибірцев // Науковий вісник ХДУ. Серія Економічні науки. – 2015. – С.66-71

Шестаковская Т.Л. Образовательные кластеры как организационно- экономическая форма реализации стратегии развития общего среднего образования / Т.Л. Шестаковская // Известия гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. – 2013. – № 2(77). – С. 116-122

Щепакин К. М. Формирование образовательных кластеров региона / К.М. Щепакин, Н.В. Жукова // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № № 3-1. – С. 208-218

Ялдін І.В. Теоретико-методологічний базис та концепція стійкого розвитку інтегрованих структур бізнесу / І.В. Ялдін // Проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 39 - 51

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті