Вирішення проблем регулювання діяльності транспортних підприємств в умовах розвитку електронної комерції.

Автор(и)

  • Yu. Popovа Державний економіко-технологічий університет транспорту

Ключові слова:

електронна комерція, логістичні оператори, транспортно- експедиційні підприємства, інтернет-економіка, інтернет-торгівля, інформаційні технології

Анотація

Електронна комерція починалась з операцій купівлі-продажу і з перерахування коштів через комп’ютерні мережі. Інтернет-торгівля має значну перевагу - це можливість зайняти нішу, підготовлену декілька десятиліть назад, зайняти її на новому технологічному й економічному рівні, що, безумовно, допоможе новій формі торгівлі в її становленні. Розглянуто роль інформаційних технологій, а саме електронної комерції в регулюванні діяльності транспортно-експедиційних підприємств та логістичних операторів. Особливо це гостро відчувається в умовах визначення державою певних тенденцій в оновленні Транспортної стратегії та проектах щодо підвищенні ефективності економіки. Саме наявність ефективної Інтернет-складової торгівлі є запорукою успішного існування та розвитку як підприємств електронної комерції, так і сучасного бізнесу взагалі. Також, встановлено, що в світі існує декілька концепцій державного регулювання ринку електронної комерції, які безпосередньо залежать від політичного устрою в країні та розвитку інформаційних технологій. На сьогодні відбувається уніфікація правових актів держав світу в області міжнародної електронної комерції, відповідно до рекомендацій міжнародних організацій.

Біографія автора

Yu. Popovа, Державний економіко-технологічий університет транспорту

к.е.н., доцент кафедри логістики

Посилання

Плескач В. Л. Електронна комерція : підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К. : Знання, 2007. – 535 с.

Электронная коммерция : учеб. пособ. / [Волокитин А. В., аношкин А. П., Солдатенков А. В. та ін.] ; под общ. ред. Л. Д. Реймана. – М. : НТЦ „ФИОРД–ИНФО”, 2002. – 272 с.

Науменко М. Оптимізація оподаткування як засіб запобігання ухилення від сплати ПДВ / М. Науменко // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України . – 2003. – No 4 (22). – С. 78–85.

Копылов В. А. Информационное право : учебник / В. А. Копылов. – / [2-е издание, переработан. и доп.]. – М. : Юристъ, 2002. – 512 с.

Тедеев А.А. Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность): правовое регулирование и налогообложение / А.А. Тедеев. – М. : Приор - издат, 2002. – 224 с.

Ткачук Н. Переваги та ризики поширення новітніх інформаційних технологій в сучасному суспільстві / Н. Ткачук // Бизнес и безопасность. -№ 5. - 2007. - С. 23.

Белинский В. Правила игры. Налог на сервер / В. Белинский, И. Свердлов // Контракты. – 2006. – № 5.

Позняков С. Адміністративно-правові аспекти державного контролю і правоохоронної діяльності у сфері оподаткування електронної торгівлі / С. Позняков // Правова інформатика. – № 2 (14). – 2007.

Баранов О. А. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи / О. А. Баранов. – К. : СофтПрес, 2005.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті