Інтернет-маркетинг освітніх послуг університету в сучасних умовах.

Автор(и)

  • V. Popova Донецький національний університет (м. Вінниця)

Ключові слова:

інтернет-маркетинг, конкурентоспроможність, ринок освітніх послуг, цільова аудиторія, веб-сайт університету, Донецький національний університет

Анотація

У статті розглянуто роль системи інтернет-маркетингу у просуванні освітніх послуг вищого навчального закладу на матеріалі Донецького національного університету (м. Вінниця), проблеми розвитку інтернет-маркетингу у ВНЗ, запропоновано рекомендації щодо його вдосконалення і поліпшення. Актуальність роботи обумовлено як недостатньою вивченістю теми в цілому та окремих її аспектів, так і відсутністю у багатьох ВНЗ чіткого уявлення про роль інтернет-маркетингу або його однобічним застосуванням. Розглянуто структуру цільової аудиторії ринку освітніх послуг. Показано, що інтернет-маркетинг в університетах включає декілька основних позицій: офіційний сайт університету; підсайти і підрозділи головного сайту; електронна пошта, соціальні мережі; технології дистанційної освіти; розміщення вузу в рейтингах і тематичних електронних виданнях. Проведено аналіз офіційного сайту Донецького національного університету (м. Вінниця), визначено показники, що потребують поліпшення задля підвищення конкурентоспроможності сайту на ринку освітніх послуг. Розробка Донецьким національним університетом стратегії просування освітніх послуг на основі комплексного використання інструментів інтернет- маркетингу і традиційного маркетингу дозволить університету вийти на новий якісний рівень, посилити свої конкурентні позиції.

Біографія автора

V. Popova, Донецький національний університет (м. Вінниця)

к.е.н., доцент

Посилання

Захарова И.В. Маркетинг образовательных услуг: учебник для вузов / И. В. Захарова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 170 с.

Чумиков А.Н. Маркетинг в вузах: учебник для вузов / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. – М.: Инфра-М, Дело, 2008. - 496 с.

Ілляшенко С.М. Комунікаційна ефективність WEB-технологій у маркетингу науково-освітніх послуг / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 69-78.

Аудитория уанета и самые посещаемые сайты в Украине: март 2015 [Электронной ресурс] // Uamaster: блог - Режим доступа: http://blog.uamaster.com/auditoriya-uaneta-i-samye-poseshhaemye-sajty-v-ukraine-mart- 2015 (04.06.15). – Название с экрана.

Интернет-аудитория Украины, июнь 2014 [Электронной ресурс]. - Режим доступа: http://www.gemius.com.ua/1435/internet-auditorija-ukrainy-ijun- 2014.html?file=files/ua_gemius/Images_pressreleases/gemiusKnowlage/6_2014_gemiusAudi ence_overview.pdf (04.06.15). – Название с экрана

Шевченко Д.А. Реклама, маркетинг, PR: учеб. – справ. пособие / Д.А. Шевченко. – Изд. 3е, перераб. и доп. – М.: «РГГУ», 2014. – 639 с.

Интернет-маркетинг вуза: новые принципы клиент – ориентированного маркетинга. [Электронной ресурс]. - Режим доступа: http://shevchenko.rggu.ru/?p=780 (04.06.15). – Название с экрана.

Интернет-маркетинг в вузах как инструмент в конкурентной борьбе за абитуриентов. [Электронной ресурс] // Современные проблемы сервиса и туризма – 2011. - № 2. – С. 58. – Режим доступа к журн.: http://cyberleninka.ru/article/n/internetmarketing-v-vuzah-kak-instrument-v-konkurentnoy-borbe-za-abiturientov (04.06.2015). – Название с экрана.

Сайт вуза: методика и оценка [Электронной ресурс]. - Режим доступа: http://shevchenko.rggu.ru/?p=816 (04.06.15). – Название с экрана.

Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями від 31 жовтня 2013 р. за № 1857/24389 // Міністерства освіти і науки України. – 2013.

Дизайн сайта, что это такое? [Электронной ресурс]. - Режим доступа: http://www.hms-web.ru/index.php?p=articles_design (04.06.15). – Название с экрана.

Wayback Machine. [Электронной ресурс]. - Режим доступа: http://web.archive.org/web/*/http://www.donnu.edu.ua (07.05.15). – Название с экрана.

WebAIM. [Электронной ресурс]. - Режим доступа: http://wave.webaim.org/report#/http%3A%2F%2Fwww.donnu.edu.ua (07.05.15). – Название с экрана.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті