Ефективність публічного управління в виконавчих органах місцевого самоврядування.

Автор(и)

  • O. Moroz Запорізька державна інженерна академія

Ключові слова:

адміністративно-правове регулювання, виконавчі органи місцевого самоврядування, ефективність, інформація, мотивація, організація процесів управління, публічний вплив, управління

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблем, що пов’язані з підвищенням ефективності процесів публічного управління у виконавчих органах місцевого самоврядування. У статті викладено пропозиції щодо окремих можливих шляхів вирішення зазначених проблем. Визначена актуальність дослідження проблем, пов’язаних з визначенням та підвищенням ефективності управлінської праці в цілому та публічного управління зокрема, а також зазначені окремі питання, що не вирішені в обраній для дослідження проблемі. Зосереджено увагу на вплив публічної складової як на процеси публічного (на державному, місцево-регіональному та громадському рівні), так і традиційного управління (на приватному та публічному рівнях бізнес і комерційних структур). Наведена характеристика оціночних суджень щодо ефективності функціонування керуючої підсистеми і процесу управління в цілому. Серед проблем, що стримують підвищення ефективності процесів публічного управління виконавчими органами місцевого самоврядування, розглянуто обмеження у використанні управлінської інформації в доповнення до існуючої офіційної, а також залежність діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування від централізованого адміністративно-правового регулювання, а також впливу "політичної складової" публічного управління. Запропоновано можливі шляхи часткового вирішення зазначених проблем, які можуть привести до підвищення ефективності публічного управління, здійснюваного виконавчими органами місцевого самоврядування.

Біографія автора

O. Moroz, Запорізька державна інженерна академія

кандидат економічних наук, професор кафедри “Менеджмент організацій та управління проектами”

Посилання

Державне управління в умовах адміністративної реформи // [Електронний ресурс]. – Режим доступу (URL): http://www. refine.org.ua/ download-4812.html.

Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: монографія [Текст] / В.Д. Бакуменко та ін. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.;

Атаманчук Г. В. Управление: сущность, ценность, эффективность [Текст] / Г. В. Атаманчук. – М.: Акад. проект, 2006. – 584с.;

Грицяк А.І. Публічне управління в Україні: становлення за європейськими стандартами / А.І. Грицяк; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (URL):http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_du/2010_2/Grytciak.htm#_ftn1.

Эффективность и результативность в рамках концепции эффективности в государственном управлении: вопрос терминологии //«Expert Online» от 04.08.2015; [Електронний ресурс]. – Режим доступу (URL): http://expert.ru/2015/08/4/effektivnost-irezultativnost-v-ramkah-kontseptsii-effektivnosti-v-gosudarstvennom-upravlenii-voprosterminologii/

Шмалий О. В. Административно-правовые средства обеспечения эффективности деятельности исполнительной власти: монография [Текст] / О. В. Шмалий. – М.: Медиа-Вак, 2010. – 375с.

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ у 2006 - 2016р.р.}: [Електронний ресурс]. – Режим доступу (URL): http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF.

Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів. Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики у 2001-2010р.р. та згідно з Наказами Міністерства соціальної політики у 2011 - 2016р.р.} : [Електронний ресурс]. – Режим доступу (URL): http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0593-96.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті