Методологічні підходи до оцінювання економіки знань.

Автор(и)

  • L. Melnyk Уманський національний університет садівництва

Ключові слова:

економіка знань, методологія, індекс економіка знань, індекс знань, індекс освіти, індекс інновацій, індекс ІКТ

Анотація

Проблеми вимірювання економіки знань та ступеня просування країн на шляху до неї стали одними з основних при розробці концепції економіки знань. Оскільки знання – це особливий товар, вони не можуть бути зведені до якоїсь грошової одиниці вимірювання, як виробництво товарів та послуг. Методологія всесвітнього банку пропонує найбільш універсальний підхід вимірювання економіки знань на основі базових статистичних показників, що передбачає поділ країн за складовими індексу економіки знань на: передові, «напівпереферію» та «переферію». В статті наведено еволюцію методології вимірювання економіки знань. З поміж існуючих підходів до вимірювання економіки знань варто виділити підходи, пов’язані з побудовою інтегральних індексів, які являють собою зважені агреговані індикатори, складені з ряду показників і відібрані залежно від цілі та завдань дослідження. До складових індексу економіки знань відносяться: індекс економічного та інституційного режиму, індекс освіти, індекс інновацій та індекс інформаційних технологій і комунікацій. В статті наведено порівняння КАМ-2005 та КАМ-2012 за кожною складовою економіки знань.

Біографія автора

L. Melnyk, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту,
докторант

Посилання

Galuzinskiy V. M. Pedagogy: theory and history: Proc. the allowance / V. M. Galuzinskiy, N.. Evtuh – K.: Higher HQ., 1995. – P. 90-91.

Zhukovich I. A. Integral indices in measuring the knowledge economy according to the methodology of the world Bank /.. Zhukovich // Statistics Of Ukraine. – 2013. - No. 1. – P. 47-54

Lebedeva L. V. To the question of measurement of knowledge economy [Electronic resource] / access Mode: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchtei/2010_3/NV- 2010-V3_58.pdf

Pipia L. K. Needs and opportunities measuring the knowledge economy / L. K. Pipiya // Innovations. – 2006. – № 10 (97). – P. 78-87.

Surmin Y. P. systems Theory and systemic analysis / Y. P. Surmin: Proc. allowance. – K.: MAUP, 2003. – P. 10.

2013 Index of Economic Freedom [Electronic resource]. – Access mode : http://www.heritage.org/index/

Chen D. Н. С. The Knowledge Economy, the KAM Methodology and WoІКТrld Bank Operations [Electronic resource] / D. Н. С. Chen, С. J. Dahlman // The World Bank. – Access mode : http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/KAM_Paper_WP.pdf

Governance & Anti-Corruption [Electronic resource]. – Access mode : www.worldbank.org/wbi/governance – Screen title.

KEI and KI Indexes (KAM 2012). Knowledge for Development [Electronic resource] // World Bank. – Access mode : http://info.worldbank.org/etools/kam2/kam_page5.asp

Knowledge Assessment Methodology 2012 / The World Bank. Official site [Electronic resource]. – Mode of access : http://worldbank.org/kam – (actual on 07.08.2013)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті