Потреби працівників та підприємства в забезпеченні сталого професійного розвитку працівників.

Автор(и)

  • N. Markova Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  • O. Yarmak Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Ключові слова:

потреба, сталий професійний розвиток працівників, складові, інструменти кадрового менеджменту, працівник, підприємство

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню виявлення потреб працівників та підприємства в забезпеченні сталого професійного розвитку працівників. Формування потреб працівників та підприємства розглянуто з двох позицій – при дотриманні послідовності отримання освіти та в частині складових сталого професійного розвитку працівників. Щодо першої позиції, то потреби формуються в наступній послідовності отримання освіти: виховання й соціалізація особистості, отримання повної середньої або професійної, вищої та післядипломної освіти, трансфер знань й умінь новачкам. Виявлення потреб працівників та підприємства при забезпеченні сталого професійного розвитку працівників в частині складових здійснюється при проведенні: профорієнтації та адаптації, оцінки, стимулюванні, професійному навчанні, кар’єрному зростанні, соціальному розвитку персоналу, командоутворенні. Виокремлено сучасні інструменти кадрового менеджменту, що дозволяють привести у відповідність потреби обох суб’єктів сталого професійного розвитку працівників.

Біографії авторів

N. Markova, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

O. Yarmak, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

кандидат економічних наук, в.о. завідувача кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Посилання

Маркова Н. С. Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком персоналу / Н. С. Маркова // Бізнес-інформ. – 2012. – № 6. – С. 200–202.

Берзин Дж. Топ 10 прорывов в HR технологиях [Электронный ресурс] / Дж. Берзин. – Режим доступа : http://edwvb.blogspot.com/search?q=%D1%82%D0%BE%D0%BF+10

Балабанова Л. В. Організація праці менеджера : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Професіонал, 2007. – 416 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті