Концепція розумної спеціалізації для розвитку біоорієнтованої економіки: європейський досвід.

Автор(и)

  • V. Lymar Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Ключові слова:

біоорієнтована економіка, ключ розумної спеціалізації, змістовне зростання, відновлювані біоресурси, біотехнології, агрознання та інновації

Анотація

Стаття присвячена аналізу принципів розвитку біоорієнтованої економіки в регіонах Європи через призму концепції розумної спеціалізації. Проаналізовано три сценарії розвитку біоорієнтованої економіки до 2030 року. Перший сценарій оцінює економічний вплив «вірогідної» біоорієнтованої економіки в 2030 році при незмінно стійкому технологічному прогресі та стабільній політичній середі. Інші два сценарії є белетристичними та визначають, як різноманітні фактори та події можуть впливати на біоорієнтовану економіку в майбутньому як в країнах ОЕСР, так і всьому світі. Також визначено, що перед урядами європейських країн поставлено завдання активізації інноваційної діяльності та результативності досліджень. В даному контексті цікавою для дослідження є концепція розумної спеціалізації. Стратегія розумної спеціалізації реалізовує концепцію на практиці. Розробка цієї стратегії - це перший крок до конкурентної і стабільної трансформації інноваційної політики у сфері біоорієнтованої економіки. В основі процесу трансформації лежить визначення пріоритетів для розвитку, ґрунтованого на наявних перевагах, знаннях і потенціалі регіону.

Біографія автора

V. Lymar, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

к.е.н., старший викладач кафедри аграрної економіки

Посилання

Europe 2020 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm.

Talavyria M.P., Lymar V.V., Baidala V.V., Talavyria O.M. Bioeconomy development in Europe in conditions of the globalization challenges / M.P. Talavyria, V.V. Lymar, V.V. Baidala, O.M. Talavyria // The Economy of Agro-Industrial Complex. – 2015. - № 8. – P. 20-27.

Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Кучерук П.П., Олейник Е.Н. Современное состояние и перпективы развития биоэкономики в Украине [Аналитическая записка БАУ № 9] / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Железная, П.П. Кучерук, Е.Н. Олейник: [Електронний ресурс] / Режим доступу: www.uabio.org/activity/uabio-analytics.

Birch K., Tyfield D. Theorizing the bioeconomy. Biovalue, biocapital, bioeconomics or… What? / Kean Birch, David Tyfield [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sth.sagepub.com/content/38/3/299.

Carlson R. Laying the foundations for a bio-economy / Robert Carlson [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2398717/.

Goven J., Pavone Vincenzo. The bioeconomy as political project. A Polanyan analysis / Joanna Goven, Vincenzo Pavone [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://sth.sagepub.com/content/early/2014/10/01/0162243914552133.

Maciejczak M., (2015). How to analyze bioeconomy? / ANNALS of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - Vol. XVII, no 6. - p. 165-171.

OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.oecd.org/env/indicators-modellingoutlooks/oecdenvironmentaloutlookto2050theconsequencesofinaction.htm.

The Bioeconomy to 2030. Designing a Policy Agenda. Main Findings and Policy Conclusions [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.oecd.org/futures/longtermtechnologicalsocietalchallenges/thebioeconomyto2030designingapolicyagenda.htm.

Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.oecd-ilibrary.org/science-andtechnology/oslo-manual_9789264013100-en.

Agricultural knowledge and innovation systems towards the future. A Foresight paper [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://ec.europa.eu/research/scar/pdf/akis- 3_end_report.pdf.

Bergek, A., Jacobsson, S., Hekkert, M. and Smith K. (2010), Functionality of Innovation Systems as a Rationale for and Guide to innovation Policy. In: Smits et al (2010).

Innovation- driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialization. Paris, 2013 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.oecd.org/sti/inno/smartspecialisation.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті