Соціальні мережі як сучасний маркетинговий інструмент просування бренду.

Автор(и)

  • L. Ivanenko Донецький національний університет

Ключові слова:

соціальні мережі, платформа бренду, Інтернет – ресурси, особистий простір споживача, цільова аудиторія, зворотній зв’язок

Анотація

Стаття присвячена визначенню основних характерних рис сучасних соціальних медіа з точки зору корисності їх для просування бренду на ринки та підвищення його конкурентоспроможності. Поняття "соціальні медіа" об'єднує в собі різні види Інтернет - ресурсів, в яких користувачі можуть реєструватися, спілкуватися і обмінюватися інформацією. Основними цілями роботи в соціальних медіа на сьогодні є: просування бренду, здійснення клієнтської підтримки, управління репутацією бренду і підвищення лояльності до нього, моніторинг громадської думки. Визначено, що просування бренду через соціальні мережі вирішує наступні завдання: складання детальнішого портрета аудиторії; вихід бренду в особистий простір споживача; контроль образу бренду і думок споживача про нього; підвищення лояльності та впізнання; підвищення продажів за рахунок нових механізмів стимулювання збуту; реклама бренду, послуги, продукту. Зупинено увагу на такому понятті як платформа бренду, яка являє собою сукупність усіх співтовариств в соціальних мережах, у яких бренд функціонує і «спілкується» з цільовою аудиторією.

Біографія автора

L. Ivanenko, Донецький національний університет

к.е.н., доцент кафедри «Маркетинг»

Посилання

Кусина О.А. Социальные сети как эффективный инструмент маркетинга в индустрии встреч/ О.А. Кусина // Креативная экономика. — 2013. — № 1 (73). - с. 118- 123.

Кравцова Е. Маркетинг в социальных медиа // Бренд-менеджмент в XXI веке: Международная научно-практическая конференция студентов, магистров, аспирантов и молодых ученых: Сборник научных статей / Отв. ред. Свалова В.Е. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 165 с.

Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні-2010: експертна оцінка та аналіз УАМ / І. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2011. – №1. – С. 31-35.

Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования: практ. руководство: пер. с англ. / Нэреш К. Малхотра. – 4-е изд.: – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 1200 с.

Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях / Д. Халилов. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 210 с.

Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации: Учеб. пособие / Е.Н. Голубкова. — 2-е изд. М.: Финпресс, 2007. — 287 с.

Ленкова К.С. Социальная сеть как инструмент продвижения некоммерческих проектов // Бренд-менеджмент в XXI веке: Международная научно-практическая конференция студентов, магистров, аспирантов и молодых ученых: Сборник научных статей / Отв. ред. Свалова В.Е. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 165 с.

Ingate Digital Agency. Исследование аудитории социальных сетей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smm.ingate.ru/pdf/?id=1231.

Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации: Учеб. пособие / Е.Н. Голубкова. — 2-е изд. М.: Финпресс, 2007. — 287 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті