Системний підхід до управління вартістю підприємства.

Автор(и)

  • A. Voronin Донецький національний університет

Ключові слова:

вартість, управління вартістю, фактори, оцінка вартості, стратегія, підприємство

Анотація

Першочерговим завданням для економіки України у найближчі роки є модернізація, впровадження енергозберігаючих технологій, зростання продуктивності праці, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробника на зовнішніх ринках. Виконання зазначених завдань залежить від інвестицій, які власники та інвестори готови вкладати у розвиток бізнесу. Та одним з основних факторів привабливості виступає вартість підприємства, таким чином управління вартістю підприємства є одним з найважливіших аспектів підвищення інвестиційної привабливості підприємства. У статті досліджено систему управління вартістю підприємства, яка дозволяє вищому керівництву, інвесторам та власникам приймати рішення які сприяють зростанню вартості підприємства та домінуванню на галузевому ринку. Досліджено економічну еволюцію категорії «вартість». Визначено необхідність у оцінці вартості підприємства та визначено основні підходи які використовуються для визначення вартості підприємства. Сформовано основні етапи впровадження системи управління вартістю підприємства направлені на забезпечення ефективного управління вартістю підприємства. Запропонована система управління вартістю підприємства включає певні методи, підходи та систему показників для оцінки вартості підприємства та здійснення подальшого впливу на неї.

Біографія автора

A. Voronin, Донецький національний університет

к.е.н., доц. кафедри економіки підприємства

Посилання

Аскаров А.А. Оцінка ринкової вартості сільгоспугідь / А.А. Аскарів, O.A. Аскарова // Питання оцінки. - 2005. - №1. - С. 55-58

Астраханцева І.А. Фінансове моделювання вартості підприємстві в невизначених економічних умовах // Фундаментальні дослідження. - 2011. - №4. - С. 154-160.

Єсіпов В.Є. Оцінка бізнесу: повне практичне керівництво: основні принципи, підходи і методи, прикладні аспекти / В.Є. Єсіпов – М: Ексмо, 2008. – 345 с.

Гаппоева А.К., Аксоров М.Г. Управління вартістю підприємства як необхідна умова його сталого розвитку // Економічний вісник Ростовського державного університету. - 2010. - Т. 8. - №1. - С. 7-12.

Вишневський В. Теорія вартості в економічній науці / В. Вишневський // Економіст, 2007. - №5. - С. 35-46

Корягін М.В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства: теоретико-методологічні концепції [Текст]: монографія / М.В. Корягін. – Львів: ЛІКА, 2012. – 389 с.

Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка й управление / Т. Коупленд, Т. Котлер, Д. Мурин. – Олимп-Бизнес. – 2000. – 578 с.

Патрушева О.Г., Брюханов Д.Ю., Бєлкін Д.А. Управління вартістю промислових підприємств: теорія, методика, практика. - Ярославль: Ярославський держ. ун-т, 2007. - 296 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті