Формування бачення сучасного глобального брендингу: концептуальний аспект.

Автор(и)

  • O. Boienko Донецький національний університет

Ключові слова:

бренд, торгова марка, глобальний брендинг, лояльність споживачів, глобальна марочна політика

Анотація

Стаття присвячена формуванню бачення сучасного глобального брендингу, зокрема його концептуальному аспекту. Український ринок специфічний з точки зору просування бренду, він як і раніше привабливий для нових іноземних брендів, приплив яких змушує українські фірми займатися активною рекламною підтримкою. В цілому, характеризуючи сучасні тенденції розвитку брендингу в Україні, можна виділити деякі характерні його риси: збільшується кількість брендів, що носять "національне забарвлення"; зростає кількість брендів, які мають елементи національної символіки. Визначено, що ефективність глобального бренд-менеджменту пояснюється тим, що глобальна марочна політика сприяє скороченню витрат на виробництво одиниці продукції (ефекти масштабу, спрощення процесу і об'єднання ресурсів); ефект масштабу проявляється у сфері дистрибуції; завдяки тому, що у глобальної компанії продукт універсальний та ідентичний на усіх ринках, зникає необхідність розробляти новий продукт для кожного ринку, що значно знижує витрати компанії на наукові дослідження і розробки; глобальна марочна політика дозволяє зменшити або уникнути витрати на адаптацію до локальних умов бренду, упаковки, реклами.

Біографія автора

O. Boienko, Донецький національний університет

к.е.н., завідуюча кафедрою маркетингу, доцент

Посилання

Аакер Д. Маркетинговые исследования: [пер. с англ.]. - СПб., 2004. - 345 с.

Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.

Анхолт С. Брендинг: дорога к мировому рынку. - М., 2004. - 174 с.

Келлер К. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом / Пер. с англ. 2-е изд. - М., 2005. - 432 с.

Ламбен Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический операционный маркетинг. - СПб., 2007. - 407 с.

Пашутин С.Б. Как создать национальный бренд. - М., 2007. - 219 с.

Феофанов О.А.Реклама:новые технологии в России.-СПб.:Питер,2003. – 384 с.

Головлева, Е. Л. Торговая марка: теория и практика управления : учеб. пособие / Е. Л. Головлева .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Аспект Пресс, 2005. – 346 с.

Гусева О. В. Брендинг // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.marketing.spb.ru.

Антропова Е., Возная А.Брендинг как стратегия выхода на различные уровни рынка Малинко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: prclub.com/assets/files/pr_lib/pr_papers/antropova-voznaya.doc.

Казнина О.В. Глобальный бренд-менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dis.ru/library/560/25652/.

Burges P. MacMillan Essential Dictionary for Learners of English / Boag Associates, London, 2003. – 861 р.

Грошев И.В., Краснослободцев А.А. Особенности создания и продвижения бренда на мировом рынке // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sozdaniya-i-prodvizheniya-brenda-na-mirovomrynke.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті