Соціально-психологічні особливості людських ресурсів в Україні.

Автор(и)

  • L. Synyayeva Таврійський державний агротехнологічний університет

Ключові слова:

суспільство, ментальність, людські ресурси, управління, сфера праці

Анотація

Головним багатством будь-якого суспільства, основою його відтворення і розвитку є людські ресурси. Останнього часу економісти були вимушені зосередити увагу на особливостях національного характеру, мислення, трудової поведінки, мотивах і перевагах вітчизняного робітника у сфері праці. Принциповими питаннями стратегічного управління людськими ресурсами країни є використання особливостей мислення, ментальності, глибинних потреб й інтересів та ефективне їх застосування з урахуванням професійних здібностей на користь індивіда. У статті досліджено соціально-психологічні особливості людських ресурсів в Україні, запропоновано певні шляхи покращання їх ментальності.

Біографія автора

L. Synyayeva, Таврійський державний агротехнологічний університет

д.е.н., професор

Посилання

Богиня Д. П., Семикіна М. В. Трудовий менталітет в системі мотивації праці – – Кіровоград: «Поліграф-Терція», 2002. – 226 с.

Додонов Р. О. Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності: автореф. дис. докт. філос. наук: 09.00.03 / Інститут філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди. – К., 1999. – С.28 - 29.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення). / Донченко, Ю. Романенко. – К.: Либідь, 2001. – 334 с.

Коваленко А. Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія: Підручник. – К. 2006, 400 с.

Ослунд А. Шоковая терапия в Восточной Европе и России. М.: Изд-во Республика,1994. – 178 с.

Остапенко Ю. М. Экономика труда: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – М.: ИНФРА- М, 2007. – 272 с.

Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці: дис... д-ра екон. наук: / НАН України; Інститут демографії та соціальних досліджень. – К., 2004.

Современная западная философия: Словарь. — М.: Политиздат, 1991. — С. 176

Технологии кадрового менеджмента: Учебно-практическое пособие / Под ред. И.В.Мишуровой. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – 368 с.

Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. – М.: «Экономика», 1989.

Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2005.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті