Причини та фактори економічної кризи в Україні в умовах військово-політичного протистояння на сході країни.

Автор(и)

  • Y. Makogon Донецький національний університет (м. Вінниця)

Ключові слова:

криза, експорт, імпорт, відновлення, промисловий потенціал, квазіринкові методи

Анотація

У статті розглянуто причини та фактори економічної кризи в Україні в умовах військово-політичного протистояння на сході країни. Накопичення диспропорційності в економіці України в період до 2008 р. було обумовлено, перш за все, тим, що в макроекономічному плані перехідний процес деякий час супроводжувався безконтрольною емісією з метою підтримки бюджетних витрат, а пізніше - зовнішніми запозиченнями в значних масштабах, здійснюваними бізнесом і банківською системою. Отримані кошти використовувалися для масового валютного кредитування споживчого попиту населення, витрачання цих грошей йшло, перш за все, на придбання імпортних товарів. Це одна з добре відомих причин кризи сучасної банківської системи. У сукупності ця політика була результатом виконання певних зобов'язань минулого, нових зобов'язань і необгрунтованого припущення, що перехід до ринку дозволить швидко досягти успіху.

Біографія автора

Y. Makogon, Донецький національний університет (м. Вінниця)

віце-президент АЕН України, заслужений діяч науки і техніки, д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки

Посилання

Astrov V. Ukraine: current economic situation and outlook / Astrov V. – the Vienna Institute for International Economic Studies. – Electronic resource: http://www.wiiw.ac.at/

GDP (constant 2005 US dollars) / World Bank. – Electronic resource: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=5

GDP (current US dollars) / World Bank. – Electronic resource: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=4

Makogon Y., Kinchevska Y. Analysis of Current Situation and Perspectives of Innovation Development of Ukraine in the Conditions of Global Transformations // NorthEast Asian Academic Forum, Harbin: Harbin University of Commerce. – 2015 (1)/ - P. 52-56.

Zlobina O., Lintsova N. War as a factor of ukrainian national consolidation: lessons of 1914 for 2014 / Zlobina O., Lintsova N. / Materials of European Central Slavic Conference «World war in Сentral and ЕasternЕ», Panstwowa Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska w Przemyslu, 9–10 VII 2015. – Electronic resourse: http://www.i-soc.com.ua/institute/news.php

Геец В. От квазирынка к рынку и инвестиционному росту / Геец В. // Зеркало недели. Украина» №30, 21 августа 2015. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://gazeta.zn.ua/macrolevel/velikaya-depressiya-ukraina.html

Інтегральні композитні індикатори розвитку економіки України: оцінка на 01.07.2015 / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ief.org.ua/?p=4930

Кораблин С. Великая депрессия: Украина / Кораблин С. // Зеркало недели. - № 30. – 21 августа 2015. – Электронный ресурс: http://gazeta.zn.ua/macrolevel/velikayadepressiya-ukraina.html

Макаренко И. Кузьменко В. Рогожин А. Прогноз ИЭЭ №1 (#91). Экономическая динамика на 2015 год (ч.1). – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://iee.org.ua/ru/prognoz_by_iee/4759/

Макогон Ю.В. Современное состояние и перспективы инновационного развития Украины в условиях глобализационных трансформаций // Северо-Восточный Азиатский академический форум, Харбин: Харбинский университет коммерцию – 2015. – С. 151-157.

Национальные счета Украины за 2004-2015 гг. – Электронный ресурс. – режим доступа: www.ukrstat.gov.ua

Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии / Под ред. академика НАН Украины В.М. Вороны, д.соц.н. Т.О. Петрушиной. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2014. – 353 с.

Статистическая информация Государственного управления статистики в Донецкой области. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.donetskstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті