Формування інноваційної зайнятості в умовах модернізації економіки та трансформації суспільних відносин.

Автор(и)

  • L. Lisogor Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

Ключові слова:

інноваційна зайнятість, модернізація економіки, трансформація

Анотація

Досліджено економічну сутність процесу модернізації, визначено напрями впливу модернізації економіки на формування та реалізації інновацій. Доведено, що створення можливостей для модернізації економіки та суспільства формує підґрунтя для забезпечення збалансованого розвитку ринку праці на основі використання інноваційних форм зайнятості. Обґрунтовано необхідність посилення інноваційних засад формування економіки знань, що передбачає здійснення модернізаційних змін в економіці та суспільстві, запровадження технологічних нововведень та інновацій, посилення творчого характеру праці як передумови виникнення та поширення інноваційної зайнятості. Доведено, що підвищення ефективності структурних реформ в економіці, поширення інноваційної зайнятості на основі забезпечення безперервної освіти виступатиме підґрунтям формування інформаційної (сервісної) моделі розвитку. Визначено напрями забезпечення взаємодії модернізації економіки з трансформацією суспільних відносин задля посилення інноваційного змісту зайнятості.

Біографія автора

L. Lisogor, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

д.е.н., професор, завідувач відділу соціальних проблем ринку праці

Посилання

Creating an Innovative Europe. Report of the Independent Group on R&D and Innovation Appointed Following the Hampton Court Summit [Electronic resource]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006 Mode of access: http://europa.eu.int/invest-in-research/action/2006_ahogroup_en.htm. – Last access: 2010. – Title from the screen.

Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України : моногр. / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків: Константа, 2006. – 272 с.

Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір : кол. моногр. / НАН України ; Інститут демографії та соціальних досліджень / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. досліджень, 2008. – 316 c.

Ємельяненко Л.М. Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні / Л.М. Ємельяненко // Український соціум. – 2015. – №1 (52). – С. 82-89

Рустамов Э. Принципы эволюционной модернизации переходных экономик / Э. Рустамов // Вопросы экономики.– 2009.– № 7.– С. 85-96

Качала Т.М. Модернізація як необхідна умова економічної відбудови національної соціально-економічної системи / Т.М. Качала // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2011. – № 2. – С. 31-36

Мельник Т.Ю. Модернізація економіки: технологічно-структурний аспект / Т.Ю. Мельник //Вісник ЖДТУ. – №3 (49). 2013. Економічні науки. – С. 216-219

Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, С. І. Бандур, І. Ф. Гнибіденко та ін.]; за наук. ред. А. М. Колота, І.Ф. Гнибіденка. — К. : КНЕУ, 2015. — 321 с.

Економічна активність населення України 2015: Стат. збірник / Державна служба статистики України. – К., 2016. 201 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

О. Резнік Практики вдосконалення професійних знань і навичок як потенціал модернізації країни // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг /За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – 660 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті