Оплата праці як складова соціальної політики держави.

Автор(и)

  • T. Kostyshyna ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • L. Stepanova ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Ключові слова:

оплата праці, найманий працівник, соціальна політика, заробітна плата, соціальний захист

Анотація

У статті пропонуються різноманітні підходи до визначення сутності оплати праці, зокрема як складової соціальної політики. Розглядаються завдання оплати праці як регулятора соціального захисту населення. Визначені напрями удосконалення оплати праці в контексті забезпечення соціального захисту населення в трансформаційній економіці: реформування політики оплати праці через впровадження гнучких її систем; формування галузевих систем оплати праці, децентралізація прав органів місцевого самоврядування щодо регулювання оплати праці; впровадження соціального стандарту нормального відтворення працівника;

Біографії авторів

T. Kostyshyna, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і
економіки праці

L. Stepanova, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки
праці

Посилання

Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: монографія. – К.: НІСД, 2009. – 336 с.

Кокин Ю. ЕТС : мнение ученого / Ю.Кокин // Человек и труд. – 1993. – № 2. – С. 35- 39.

Кокин Ю. Теория заработной платы и современные реалии оплаты труда в России / Ю. Кокин // Человек и труд. – 1995. – № 7. – С. 83-87.

Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики / Г. Э. Слезингер. – Москва : ИHФРА, 1996. – 460 с.

Советский энциклопедический словарь [гл. ред. А. М. Прохоров]. – 4-е изд. – Москва : "Советская энциклопедия", 1988. – 1600 с.

Колот А. М. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу | А. М. Колот // Україна : аспекти праці. – 1998. – № 1. – С. 16-21.

Костишина Т. А. Концептуальні засади формування конкурентоспроможності в оплаті праці як складової управління персоналом / Т. А. Костишина // Вісник Донецького національного університету. – 2009. – С. 48-55. – (Серія В : Економіка і право ; т. 2).

Абалкин Л. И. Экономическая стратегия для России : проблема выбора / Л. И. Абалкин. – Москва : ИЭ РАН, 1997. – 409 с.

Нормування праці / [Абpамов В. М., Данюк В. М., Гpиненко А. М. та ін.] ; за ред. В. М. Данюка, В. М. Абрамова. – Київ : ВIПОЛ, 1995. – 346 с.

Уманський О. Особливостi державного регулювання оплати праці / О. Уманський, I. Ломанов // Україна : аспекти працi. – 1996. – № 7-8. – С. 15-19.

Костишина Т. А. Чинники формування конкурентоспроможної системи управління оплатою праці / Т. А. Костишина // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2007. – С. 405-413. – (спец. вип. : Управління людськими ресурсами : проблеми теорії та практики ; т. 1. ; ч. 1.)

Яковлев Р. А. Оплата труда в организации / Р. А. Яковлев. – Москва : МЦФЭР, 2003. – 448 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті