Теоретичні підходи та їх еволюційний розвиток у формуванні людського капіталу.

Автор(и)

  • O.D. Zachosa Хмельницький національний університет

Ключові слова:

людський капітал, економіка знань, механізм управління, національна економіка, корпоративна культура

Анотація

У статті проведено аналіз теоретичних підходів та досліджено їх еволюційний розвиток для формування сучасних трактувань категорій людського капіталу. Аналіз теорій людського капіталу та дискусійних питань щодо включення людини як складової людського капіталу дозволив відокремити вроджені здібності та здоров’я людини і здобуті знання, навички та досвід. Обґрунтовані визначення людського капіталу на чотирьох рівнях національної економіки та визначені цінності, що є базовими для кожного виду людського капіталу. Зміст кожного рівня дозволить виявити необхідні інституції та заходи для підтримки розвитку людських ресурсів та синергетичних систем їх розвитку. Зроблено висновок, що еволюційний розвиток підходів до основних понять людського капіталу підтверджує необхідність змін з врахуванням розвитку інформаційного суспільства. Сформоване визначення персонального людського капіталу дозволяє виявити фактори, що найбільше впливають на його розвиток та сформувати пріоритетні напрями особистих та державних інвестицій. Визначення людського капіталу на рівні організацій та територій акцентують увагу на розвитку сукупності знань та навичок людських ресурсів, забезпечення умов для їх розвитку. Представлені рівневі поняття людського капіталу дозволяють сформувати єдиний загальний механізм його розвитку.

Біографія автора

O.D. Zachosa, Хмельницький національний університет

здобувач

Посилання

Fisher I. The nature of Capital and Income. L, 1927.

Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. N.Y., 1968, vol. 6.

Лист Ф. Национальная система политической экономии / Ф. Лист.; пер. с нем. К. Трубникова. – СПб., 1891.

Беккер Г. Человеческий капитал / Г. Беккер. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – С. 11.

Tnurow L. Jnwestment in Human Capital. Belmont, 1970.

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О.А. Грішнова. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 254 с.

Куценко В.І. Людський капітал як фактор соціального захисту населення: проблеми зміцнення / В.І. Куценко, Г.І Євтушенко // Зайнятість та ринок праці: міжвідом. наук. зб. – 1999. – №10. – С. 136-145.

Поплавська Ж., Поплавський В. Людський капітал. Не забаритись би з інвестиціями / Ж. Поплавська, В. Поплавський // Віче. – 2002. – № 2. – С. 59-68.

Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання / О. Бородіна // Економіка України. – 2003. – № 7 (500). – С. 48-53.

Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі та неекономічні цінності / І. Каленюк // Економіка України. - 2003. – № 7. – С. 67-73.

Кирлик Н.В. Аналіз підходів до визначення людського капіталу підприємства / Н.В. Кирлик // Академічний огляд. – 2013. №2 (39). – С. 95-103.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті