Індивідуальна професійно-освітня траєкторія фахівця, як інструмент забезпечення його конкурентоспроможності на ринку праці.

Автор(и)

  • M.O. Krymova Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

Ключові слова:

конкурентоспроможність, освіта, траєкторія, професія, професійна орієнтація, умови оптимізації, ринок праці

Анотація

У статті розглянуто особливості побудови особистих професійно-освітніх траєкторій української молоді. Надано визначення сутності категорії професійно- освітня траєкторія, представлено її основні етапи та умови побудови. Побудовано сучасну (базову) та оптимальну професійно-освітню траєкторію. Сформульовано чинники оптимізації професійно-освітніх траєкторій молоді, а також визначено значущість їх впливу на розвиток національної економіки, підприємств та окремих індивідів.

Біографія автора

M.O. Krymova, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

к.е.н., старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці

Посилання

Лісогор Л. С. Освітні чинники забезпечення інноваційного людського розвитку / Л.С. Лісогор // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. − червень 2008 р. − №3(30). − С. 421-424.

Маршавін Ю. Профорієнтація незайнятого населення та молоді як чинник досягнення професійної відповідності попиту і пропозиції на ринку праці / Ю. Маршавін // Україна: аспекти праці. – 2010. - № 2. – С. 20-24.

Васютина Н. Ю. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании / Васютина Н.Ю. // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/581708/.

Шаульська Л. В. Регулювання професійно-освітніх траєкторій молоді в контексті соціальної відповідальності держави / Л. В. Шаульська, Н. С. Якимова // Менеджер. – 2013.– № 3 (65). – С. 195–203.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті