Формування механізму HR-бренду Дніпропетровського регіону: поточний стан та розвиток.

Автор(и)

  • A.I. Tsybulko Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

Ключові слова:

HR-бренд, персонал-технологія, територіальний маркетинг, бренд регіону

Анотація

У статті проаналізовано необхідність формування HR-бренду роботодавця, шляхом формування HR-бренду регіону, на прикладі Дніпропетровського регіону. Досліджено сучасні цілі HR-брендингу українських компаній та обґрунтовано, що основною складовою формування територіального маркетингу є побудова стійкого HR- бренду того чи іншого регіону (території, суб’єкта господарювання тощо), тобто саме людська складова відіграє вирішальну роль у його кінцевій позиції. Стаття демонструє, що «споживачами» бренду регіону переважно є внутрішнє співтовариство (люди, які постійно проживають в регіоні, підприємства, які здійснюють в ньому свою діяльність, місцеве самоврядування), яким набагато складніше управляти через різнорідність структури. Отже, грамотно проведений HR-брендинг, підвищуючи загальний репутаційний капітал компанії, здатний збільшити вартість бізнесу, якісно змінити кадровий потенціал компанії, і зрештою, вплинути на її фінансові показники. Зроблено висновок, що на етапі економічного спаду країни і необхідності залучень інвестицій, ключову роль відіграють конкурентні переваги регіону. Саме тому виникає необхідність у створенні стійких HR-брендів регіонів, основними цілями яких є залучення кваліфікованих фахівців та ключових спеціалістів, мотивація працівників для досягнення високих результатів, збільшення загального репутаційного капіталу регіону та покращення іміджу регіону в очах цільової аудиторії та привабливість для інвесторів.

Біографія автора

A.I. Tsybulko, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

аспірант

Посилання

Гетьман О.О., Кацемба А.O., Мамичева А.С. Інноваційній підхід до формування hr-бренду території – Доступ до ресурсу: http://sophus.at.ua/publ/2015_06_4_5_kam_podils/sekcija_section_3_2015_06_4_5/innovacij nij_pidkhid_do_formuvannja_hr_brendu_teritoriji/99-1-0-1416.

Минчингтон Б. HR-бренд. Как стать лидером. Строим компанию мечты/ Б. Минчингтон. – Юнайтед Пресс, 2011. – 260 с.

Мансуров Р.Е. HR-брендинг. Как повысить эффективность персонала. —БХВ- Петербург, СПб.: 2011г.

Визгалов Д. В., Брендинг города.- М.: «Институт экономики города», 2011.

Бруковская, О. HR-бренд. 5 шагов к успеху вашей компании / О. Бруковская, Н. Осовицкая. – СПб. : Питер, 2011. – 272 с.

Купцова Е. Создание адекватного HR-бренда требует немалых затрат / Е. Купцова // Управление персоналом. –2010. – №6. – С. 52-57.

HR-брендинг в украинских компаниях: цели и результаты [Электронный ресурс]. — Доступ к ресурсу: http://biz.liga.net/karera/all/novosti/2037412-hr-brending-vukrainskikh-kompaniyakh-tseli-i-rezul-taty.htm

Гетьман О.О. Розвиток сучасних маркетингових персонал-технологій в діяльності вітчизняних підприємств / О.О. Гетьман, А.І. Цибулько // Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки. — Запоріжжя: Запорізький національний університет, ЗНУ, 2014. — № 2 (22). — С.5—15.

Практические рекомендации по работе с репутацией бренда работодателя в Интернете [Електронний ресурс].– Доступ до ресурсу: http://rabota.ua/Info/Jobsearcher/post/2012/08/16/rabota_s_reputatsiej_brenda_rabotodatela_v _internete.aspx

HR-бренд: как исправить недостатки? [Электронный ресурс].–Доступ к ресурсу http://planetahr.ru/publication/3121/24/97

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті