Страхування як джерело відшкодування збитків населенню при природних та техногенних катастрофах.

Автор(и)

  • I.P. Malikova Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Ключові слова:

відшкодування збитків, бюджетне навантаження, програми страхування, відповідальність страховиків, обов’язкова форма

Анотація

У статті надані статистичні дані про щорічні збитки, які наносяться світовій економіці стихійними лихами, природними, техногенними катастрофами та іншого роду катаклізмами. Розглянуто джерела відшкодування витрат на відновлення інфраструктури постраждалих регіонів та компенсацію населенню у разі масштабних надзвичайних подій. Досліджено шляхи зниження бюджетного навантаження за рахунок ефективного впровадження механізмів страхування. Здійснено порівняльний аналіз ролі та місця страхових компаній України та діяльності страховиків інших країн у разі небезпечних подій. Зроблено висновок, що в Україні й досі ринок страхових послуг так й не став невід’ємним елементом фінансової системи держави. Розглянуто проблемні сторони та дискусійні питання щодо необхідності укладання окремих видів майнового страхування громадян, у тому числі у майбутньому в обов’язковій формі. Надано пропозиції стосовно посилення страхового захисту громадян шляхом впровадження нових видів та програм страхування.

Біографія автора

I.P. Malikova, Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

ст. викладач кафедри обліку, аудиту та статистики

Посилання

Луцько В.С. Погода та економіка/ В.С. Луцько [Електронний ресурс]/ Доступ до ресурсу http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10066/09- Lutsko.pdf?sequence=1.

Swiss Re представила статистику природных и техногенных катастроф в мире, а также убытки страховой отрасли за 1970-2013 года [Электронный ресурс]/ Доступ до ресурса http://forinsurer.com/news/14/12/18/31920

Убытки страховой отрасли от природных и техногенных катастроф в 2014 году [Электронный ресурс] / Доступ до ресурса 0.ua›news/ubytki…otrasli…tehnogennyhkatastrof-v

Залетов О. Страхование жилья с господдержкой позволит построить єфективную симтему защиты имущества граждан/ О. Залєтов [Электронный ресурс]/ Доступ до ресурса http://forinsurer.com/public/14/07/10/4673

Коченков Д. Обязательное страхование жилья в Украине вводить нецелесообрвзно/ Д Коченков [Электронный ресурс]/ Доступ до ресурса articles…vukraine…necelesoobrazno.html

Кошель Л. Страхование от стихийніх бедствий принимает обязательній характер/ Л. Кощель [Электронный ресурс]/ Доступ до ресурса ristar.com.ua›1/art/strahovanie_ot…obiazatelnyi…/.

Попова Р.И. Проблема создания системы обязательного страхования имущества от стихийных бедствий/ Р.И. Попова, Е.Е. Яблочкина [Электронный ресурс]/ Доступ до ресурса http: //www. scienceforum. ru/ 2015/ 986/8194/.

Филонюк А. Украине не хватает обязательного страхования имущества от стихийных явлений/ А. Филонюк [Электронный ресурс]/ Доступ до ресурса forinsurer.com›Новости›09/03/16/18291/.

Про підсумки діяльності страхових компаній України за 2014 рік та 1 півріччя 2015 р. [Електронний ресурс]/Доступ до ресурсу http://forinsurer.com/.

Украинцы не застрахованы от природных и техногенных катастроф [Электронный ресурс]/ Доступ до ресурса delo.ua›finance/ukraincy-ne-zastrahovany-otpr/.

Cтраховой ринок Германии [Электронный ресурс] / Доступ до ресурса httр://iconsu.ru/strakhovanie-v-germanii.html/.

Л.А. Мотылев Государственное страхование В СССР: Учебник – 4-е изд., перераб. и доп. / Л.А. Мотылев. – М.: Финансы и статистика, 1985 – 320 с.

Положення Кабінету Міністрів України «Про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» № 959 від 14 серпня 1996 р. [Електронний ресурс]/ Доступ до ресурсу zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» № 1961-IV від 01.07.2004р. [Електронний ресурс]/ Доступ до ресурсу zakon.rada.gov.ua.

Шахов В. В. Теория управления рисками в страховании/ В. В.Шахов, А. С. Миллерман, В. Г. Медведев. – М.: Финансы и статистика, 2002.– 224 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті