Буферізація фінансової стабільності на основі формування механізму макропруденційного регулювання.

Автор(и)

  • O.A. Laktionova Донецький національний університет

Ключові слова:

фінансова стабільність, системні фінансові ризики, фінансова гнучкість, макропруденційне регулювання

Анотація

В статті досліджено принципи та основні елементи механізму макропруденційного регулювання, впровадження якого розпочато в Україні задля зниження системних фінансових ризиків та підтримання загальносистемної фінансової стабільності. Особливу увагу приділено антициклічному макропруденційному регулюванню, спрямованому на ризики накопичення фінансових дисбалансів, що сприяють посиленню циклічних проявів. Відзначено актуальність питання розширення периметру макропруденційної політики, яке вирішується на основі вибору масштабів покриття ним фінансових інститутів, а також фінансової інфраструктури в Україні. Розглянуто моделі організації та розподілу функцій із макропруденційного регулювання та визначено тенденції формування такої моделі в Україні. Відповідно до принципів побудови ефективної моделі зниження системних фінансових ризиків визначено найбільш оптимальні варіанти організаційної архітектури пруденційного регулювання для вітчизняного фінансового сектору.

Біографія автора

O.A. Laktionova, Донецький національний університет

к.е.н., докторант кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit September 24-25, - 2009, Pittsburgh.

Лютий, Ігор Олексійович. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінансових послуг: [монографія] / І. О. Лютий, О. М. Юрчук. - К.: Знання, 2011. – 357 с.

Петрик О. І. Основні аспекти макропруденційної політики в сучасних умовах /О. І. Петрик // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 9(211). – С. 3–5.

Коваленко В.В. Стратегічні напрями реалізації макропруденційного банківського нагляду та регулювання http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1151/1/

Системні ризики і макропруденційна політика [Текст] / Т. Унковська // Економічна теорія. – 2014. – № 1. – С. 51─60.

Hannoun H. Towards a global financial stability framework. Speech at the 45th SEACEN Governors' Conference, Siem Reap province, Cambodia, 26-27 February 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/speeches/sp100303.pdf

Caruana J. Macroprudential policy: working towards a new consensus”. Remarks at the high-level meeting on “The Emerging Framework for Financial Regulation and Monetary Policy” jointly organised by the BIS’s Financial Stability Institute and the IMF Institute, Washington DC, 23 April. - 2010

The concept of systemic risk in Financial Stability Review, ECB, December 2009, - . – Режим доступу: http://www.ecb.europa.eu/pub/

Borio, C, W English and A Filardo A tale of two perspectives: old or new challenges for monetary policy?”. BIS Working Paper No 127, February. – 2003.

Buenaventura Rafael Carlos B. Money & Banking in the Philippines-Perspectives from Bangko Sentral ng Pilipinas, Manila: Bangko Sentral ngPilipinas. 2003. – Режим доступу: /http://www.goodreads.com/author/show/4871422.Rafael_Carlos_B_Buenaventura

Hanson S. Macroprudential Approach to Financial Regulation /Hanson, S, A Kashyap and J Stein A. Forthcoming in The Journal of Economic Perspectives. – 2010. – Режим доступу: https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/jep.25.1.3

Federal Reserve Bank of New York Staff Reports Macroprudential Supervision of Financial Institutions: Lessons from the SCAP. – Режим доступу: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr409.pdf

Piet C. The Term ‘Macroprudential’: Origins and Evolution. BIS Quarterly Review, March. – 2010. - Режим доступу: https://ideas.repec.org/a/bis/bisqtr/1003h.html

Mishkin F. Anatomy of financial crisis/ Mishkin Frederic S. / NBER Working Paper n. 3934. – 1991.

Macro-prudential supervision in Europe. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100927_3.en.html

REGULATION (EU) No 1092/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board https://www.esrb.europa.eu/shared/pdf/ESRB-en.pdf

Bank of England The role of macroprudential policy, Bank of England Discussion Paper, November. - 2009. – Режим доступу http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1003h.htm

Macropudential policy framework [Електронний ресурс]. – 2015. - Режим доступу https://www.eestipank.ee/sites/

Macroprudential Policy Framework: A Practice Guide / Damodaran Krishnamurti and Yejin Carol Lee [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://dx.doi.org/10.1596/978-1-4648-0085-6

BIS, Addressing financial system procyclicality: a possible framework, Note for the Financial Stability Forum Working Group on Market and Institutional Resilience, September 2008.

Monetary Policy and Cyclical Macroprudential Policy Tools /Rochelle M. Edge Federal Reserve Board April 17, 2012

Financial Policy Committee statement from its policy meeting, 16 March 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.bankofengland.co.uk/financialstability/documents/fpc/statement120323.pdf

Basel III Countercyclical Capital Proposals [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://media.mofo.com/files/Uploads/Images/Basel.III.Countercyclical.pdf

The liberalisation and management of capital flows: an institutional view”, November. IMF. – 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/111412.pdf

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368.

Global Shadow Banking Monitoring Report 2015 http://www.fsb.org/wpcontent/uploads/global-shadow-banking-monitoring-report-2015.pdf

Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг . – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/

Key aspects of macroprudential policy. IMF. – 2013. - 10 June. [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013b.pdf

Macroprudential Policy: An Organizing Framework.” Background Paper, International Monetary Fund, IMF Washington, DC, March.

Why are central banks delegated macroprudential responsibilities?/ Domenico Lombardi and Manuela Moschella [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/

«Положення про Раду з фінансової стабільності» Затверджено Указом Президента України від 24 березня 2015 року № 170/2015.

«Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020» затверджена 18 червня 2015 року Правлінням Національного банку України №391.

A new approach to financial regulation: building a stronger system. Presented to Parliament by the Financial Secretary to the Treasury by Command of Her Majesty. - 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.official-documents.gov.uk/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті